Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Preveniranje i suzbijanje terorizma na globalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini

Razina HKO
7
Sektor
Sigurnost i obrana
Podsektor
-
Znanstveno područje
Društvene znanosti
ECTS bodovi
3
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Upisan diplomski studij Forenzike / Prema propisima Pravilnika Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti te Pravilnika o studijima i sustavu studiranja na Sveučilištu u Splitu.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi) opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim programima za analizu podataka - oprema za održavanje nastave (računala, projektor, pokazivač, ploča) - knjižnica s dostupnom obveznom i dopunskom literaturom - pristup znanstvenim i stručnim konferencijama iz područja forenzike - nastavne baze u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna zvanja, preporučeno područje: područje društvenih znanosti, polje sigurnost i obrana ili interdisciplinarno područje znanosti te sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna zvanja koji su imaju radove iz navedenog područja - suradnici (asistenti) – nužan uvjet: završen diplomski studij forenzike Ishodi učenja mogu se steći i kroz neformalno i informalno obrazovanje.
Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi) opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim programima za analizu podataka KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna zvanja, preporučeno područje: područje društvenih znanosti, polje sigurnost i obrana ili interdisciplinarno područje znanosti te sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna zvanja koji su imaju radove iz navedenog područja
Postupak i primjeri vrednovanja
Ishodi učenja provjeravaju se pisano i (ili) usmeno te uz pomoć projektnog zadatka. Primjeri vrednovanja pojedinih ishoda učenja unutar skupa ishoda učenja: 1. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da definiraju strateški okvir borbe protiv terorizma na globalnoj, regionalnoj i nacionalnoj - GRN razini. 2. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da objasne ulogu i značaj rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u borbi protiv terorizma. 3. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da protumače osnovne odrednice globalne protuterorističke strategije UN. 4. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da objasne obilježja suvremenog terorizma te kritički sagledaju ulogu preventivnih mjera u borbi protiv terorizma. 5. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da odaberu mjere za suzbijanje terorizma, zaštitu i smanjenje ranjivosti RH od terorističkih napada, minimiziranja štete i brzog oporavka od terorističkog napada na primjerima iz prakse.
Ishodi učenja (7)
1.
Klasificirati prijetnje RH koje dolaze od globalnog terorizma, ponderirati njihove mogućnosti te procijeniti veličinu ugroze, temeljem SWOT analize danog okružja (nacionalno, regionalno).
2.
Raščlaniti mjere za borbu protiv terorizma: prevencija, suzbijanje, zaštita, saniranje i oporavak.
3.
Predvidjeti moguće oblike terorističkih prijetnji s obzirom na danu sigurnosnu situaciju te izgraditi sustav mjera za zaštitu od terorističkih prijetnji u funkciji njihovog progona i procesuiranja.
4.
Raščlaniti mogućnosti saniranja štete i oporavka od terorističkog napada, posebice kada je u pitanju kritična nacionalna infrastruktura, te ulogu policije u tim događanjima.
5.
Odrediti primjerene oblike zaštite s obzirom na moguću terorističku ugrozu te kategorizirati veličinu i težinu prijetnji s obzirom na mogućnost njihova provođenja.
6.
Formulirati postupanja za danu situaciju s obzirom na uočena obilježja, sukladno akcijskom planu.
7.
Dizajnirati moguće oblike zašite od cyber terorističkih ugroza u cilju njihova sprječavanja ili minimiziranja mogućih štetnih posljedica.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja - 29
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Izrađivanje i kritičko validiranje forenzične dokumentacije
Upisan temeljem zahtjeva
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja