Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Kritičko preispitivanje načina provedbe očevida, rekonstrukcije i pokusa te posebnosti postupanja prilikom istraživanja različitih vrsta kaznenih djela

Razina HKO
7
Sektor
Sigurnost i obrana
Podsektor
-
Znanstveno područje
Društvene znanosti
ECTS bodovi
5
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Upisan diplomski studij Forenzike / Prema propisima Pravilnika Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti te Pravilnika o studijima i sustavu studiranja na Sveučilištu u Splitu.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi) opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim programima za analizu podataka - oprema za održavanje nastave (računala, projektor, pokazivač, ploča) - relevantne znanstvene baze podataka - knjižnica s dostupnom obveznom i dopunskom literaturom - pristup znanstvenim i stručnim konferencijama - nastavne baze u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) - laboratorij za istraživanje mjesta događaja KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (preporučeno znanstveno područje: društvene znanosti, polje Sigurnosne i obrambene znanosti ili znanstveno područje: interdisciplinarne znanosti) ili osobe koje imaju najmanje znanstveno-nastavno zvanje docenta uz objavu znanstvenih radova koji uključuju temu istraživanja mjesta događaja, - stručnjaci u nastavnim bazama (Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“, MUP, Vojna policija, detektivske i zaštitarske agencije) u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) a koji imaju najmanje pet godina radnoga iskustva u području osiguranja i istraživanja mjesta događaja te provođenja izvida. Ishodi učenja mogu se steći i kroz neformalno i informalno obrazovanje.
Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim programima za analizu podataka - laboratorij za istraživanje mjesta događaja - forenzično-kriminalistička oprema i pomagala KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna zvanja, (preporučeno znanstveno područje: društvene znanosti, polje Sigurnosne i obrambene znanosti ili znanstveno područje: interdisciplinarne znanosti) ili osobe koje imaju najmanje znanstveno-nastavno zvanje docenta uz objavu znanstvenih radova koji uključuju temu istraživanja mjesta događaja
Postupak i primjeri vrednovanja
Ishodi učenja provjeravaju se pisano i (ili) usmeno te uz pomoć projektnog zadatka. Primjeri vrednovanja pojedinih ishoda učenja unutar skupa ishoda učenja: 1. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da objasne značenje osiguranja mjesta događaja te opišu obilježja očevida, rekonstrukcije i pokusa. 2. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da kritički vrednuju postupanje policije (opišite mjere prvog zahvata te se posebno osvrnite na propuste koji mogu utjecati na kvalitetu provedbe očevida). 3. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da ovisno o vrsti kaznenog djela opišu metodiku provedbe očevida, rekonstrukcije i/ili pokusa te izrade plan istraživanja. 4. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da preporuče mjere osobne zaštite pripadnika tijela postupka prilikom obrade mjesta događaja. 5. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da navedu i objasne kriminalističko-taktička načela na primjeru mjesta događaja s posebnim naglaskom na vrstu kaznenog djela. Na primjeru mjesta događaja trebaju odrediti prostor provedbe očevida, ciljeve, prioritete rada te navesti moguće probleme. 6. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da navedu i opišu načine fiksiranja činjeničnog stanja utvrđenog osiguranjem mjesta događaja, očevidom, rekonstrukcijom i pokusom. Također trebaju navesti i opisati načine prikupljanja i osiguranja materijalnih izvora informacija prema njihovoj vrsti. 7. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da predlože mjere strateškog upravljanja organizacijom i timom te preventivne i korektivne mjere vezane uz razinu kriminaliteta 8. Na praktičnom primjeru (simulirano mjesto događaja) od studenata/studentica se traži da samostalno obave očevid i izrade forenzičnu dokumentaciju
Ishodi učenja (7)
1.
Utvrditi pojam osiguranja mjesta događaja, očevida, rekonstrukcije, pokusa odnosno istražnog pokusa.
2.
Kritički vrednovati postupanje, izvide kaznenih djela i prvi zahvat policije.
3.
Preporučiti mjere osobne zaštite pripadnika tijela postupka prilikom obrade mjesta događaja.
4.
Predložiti metodike provođenja očevida, rekonstrukcije događaja i pokusa.
5.
Preispitati kriminalističko-taktička načela u provođenju očevida, prostor i mjesto provedbe očevida i objekte spoznaje u očevidu, probleme u provedbi očevida, ciljeve (zadatke) očevida, prioritete na mjestu očevida, načine provizornog osiguran
6.
Preporučiti načine fiksiranja činjeničnoga stanja utvrđenog osiguranjem mjesta događaja, očevidom, rekonstrukcijom i pokusom, načine prikupljanje materijalnih nositelja (izvora) informacija, prikupljanje i osiguranje dokaza, zakonski značaj doka
7.
Predložiti mjere strateškog upravljanja organizacijom i timom, te preventivne i korektivne mjere vezane uz razinu kriminaliteta.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja - 29
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Primjenjivanje pravnih propisa u forenzičnim znanostima
Upisan temeljem zahtjeva
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja