Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Znanstveno i stručno analiziranje nalaza i žrtava masovnih grobnica i masovnih katastrofa

Razina HKO
7
Sektor
Sigurnost i obrana
Podsektor
-
Znanstveno područje
Interdisciplinarna područja znanosti
ECTS bodovi
5
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Upisan diplomski studij Forenzike / Prema propisima Pravilnika Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti te Pravilnika o studijima i sustavu studiranja na Sveučilištu u Splitu.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi) opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim programima za analizu podataka - oprema za održavanje nastave (računala, projektor, pokazivač, ploča) - opremljen laboratorij za forenzičnu i biološku antropologiju - koštane zbirke - knjižnica s dostupnom obveznom i dopunskom literaturom - pristup znanstvenim i stručnim konferencijama iz područja - nastavne baze u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja (preporučeno: znanstveno područje: interdisciplinarnih znanosti / biomedicina i zdravstvo / humanističke znanosti; polja temeljne medicinske znanosti / sudska medicina/ antropologija i etnologija / arheologija); odnosno osobe koje imaju najmanje znanstveno-nastavno zvanje docenta uz objavu znanstvenih radova koji uključuju temu forenzične i biološke antropologije / identifikacije žrtava
Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi) opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim programima za analizu podataka - opremljen laboratorij za forenzičnu i biološku antropologiju - koštana zbirka KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna zvanja (preporučeno: znanstveno područje: interdisciplinarnih znanosti / biomedicina i zdravstvo / humanističke znanosti; polja temeljne medicinske znanosti / sudska medicina / antropologija i etnologija/ arheologija); odnosno osobe koje imaju najmanje znanstveno-nastavno zvanje docenta uz objavu znanstvenih radova koji uključuju temu forenzične i biološke antropologije / identifikacije žrtava
Postupak i primjeri vrednovanja
Ishodi učenja provjeravaju se pisano i (ili) usmeno te uz pomoć projektnog zadatka. Primjeri vrednovanja pojedinih ishoda učenja unutar skupa ishoda učenja: 1. Na praktičnom primjeru (ljudski koštani ostaci) od studenta/studentica se traži da izrade forenzičnu dokumentaciju mjesta događaja – masovne grobnice (izrade nalaz i mišljenje, odrede najmanji broj osoba pronađenih u masovnoj katastrofi / grobnici, preporuče dodatne analize, izrade fotoelaborat). 2. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenta/studentica se traži da utvrde metodologiju analize mjesta pronalaska masovne grobnice / masovne katastrofe, s posebnim naglaskom na sigurnost osoba (osmisliti preventivne i korektivne mjere osiguranje mjesta događaja). 3. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenta/studentica se traži da predvide i preporuče logične korake u analizi masovnih katastrofa. 4. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenta/studentica se traži da klasificiraju i argumentiraju metode i tehnike primjenjive u rekognosciranju terena i analizama masovnih grobnica / katastrofa. 5. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenta/studentica se traži da usporede i validiraju dobivene podatke s analognim situacijama. 6. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenta/studentica se traži da utvrde pravnu regulativu i etičke norme u području analize žrtava masovnih grobnica i masovnih katastrofa. 7. Na praktičnom primjeru od studenata/studentica se traži da radeći u timovima sami uočavaju problemske situacije u kojima se upotrebljavaju znanja iz forenzične antropologije i istraživanja mjesta događaja te rješavaju realne probleme (prikaz slučaja masovnih grobnica iz Domovinskog rata, terorističkih napada).
Ishodi učenja (7)
1.
Utvrditi metodologiju analize mjesta pronalaska masovne grobnice, s posebnim naglaskom na sigurnost osoba.
2.
Preporučiti logične korake u analizi masovnih katastrofa.
3.
Izraditi detaljnu dokumentaciju mjesta događaja.
4.
Klasificirati metode i tehnike primjenjive u analizama masovnih katastrofa.
5.
Usporediti dobivene podatke s analognim situacijama.
6.
Osmisliti preventivne i korektivne mjere osiguranje mjesta događaja.
7.
Odabrati metodologiju rada u rekognosciranju terena.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja - 29
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Primjenjivanje pravnih propisa u forenzičnim znanostima
Upisan temeljem zahtjeva
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja