Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Kritičko ocjenjivanje forenzičnih izvješća, podataka i projekata

Razina HKO
7
Sektor
Sigurnost i obrana
Podsektor
-
Znanstveno područje
Interdisciplinarna područja znanosti
ECTS bodovi
4
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Upisan diplomski studij Forenzike / Prema propisima Pravilnika Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti te Pravilnika o studijima i sustavu studiranja na Sveučilištu u Splitu.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi) opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim programima za analizu podataka - oprema za održavanje nastave (računala, projektor, pokazivač, ploča) - knjižnica s dostupnom obveznom i dopunskom literaturom - pristup znanstvenim i stručnim konferencijama iz područja forenzike - nastavne baze u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnici (asistenti) izabrani u suradnička zvanja. Preporučeno znanstveno područje interdisciplinarne znanosti, odnosno osobe koje imaju najmanje znanstveno-nastavno zvanje docenta uz objavu znanstvenih radova koji uključuju temu iz forenzičnih znanosti.
Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi) opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim programima za analizu podataka KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna zvanja iz preporučenog područja: interdisciplinarne znanosti, odnosno osobe koje imaju najmanje znanstveno-nastavno zvanje docenta uz objavu znanstvenih radova koji uključuju temu iz forenzičnih znanosti
Postupak i primjeri vrednovanja
Ishodi učenja provjeravaju se pisano i (ili) usmeno te uz pomoć projektnog zadatka. Primjeri vrednovanja pojedinih ishoda učenja unutar skupa ishoda učenja: 1. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da utvrde izvore i puteve stvaranja stvarnoga znanja. 2. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da valoriziraju vrste istraživanja, literaturu i projekte u forenzičnim znanostima. 3. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da kritički ocijene prikaz podataka te kritički analiziraju znanstvena izvješća u forenzičnim istraživanjima. 4. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da klasificiraju pravila i postupke prijenosa znanstvenih informacija. 5. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da odaberu različite načine prikazivanja podataka prikupljenih u istraživanju. 6. Na praktičnom primjeru od studenata/studentica se traži da obrane završni rad iz odabrane teme.
Ishodi učenja (7)
1.
Utvrditi izvore i puteve stvaranja stvarnoga znanja.
2.
Valorizirati vrste istraživanja, literaturu i projekte u forenzičnim znanostima.
3.
Kritički ocijeniti prikaz podataka i kritički analizirati znanstvena izvješća u forenzičnim istraživanjima.
4.
Klasificirati pravila i postupke prijenosa znanstvenih informacija.
5.
Odabrati različite načine prikazivanja podataka prikupljenih u istraživanju.
6.
Predlagati i implementirati poslovne modele u forenzici.
7.
Obraniti završni rad iz odabrane teme.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja - 29
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Izrađivanje i primjenjivanje standarda poslovnih modela u forenzičnim znanostima
Upisan temeljem zahtjeva
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja