Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Kritičko preispitivanje i interpretiranje rezultata sudskomedicinske obdukcije

Razina HKO
7
Sektor
Sigurnost i obrana
Podsektor
-
Znanstveno područje
Biomedicina i zdravstvo
ECTS bodovi
4
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Upisan diplomski studij Forenzike / Prema propisima Pravilnika Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti te Pravilnika o studijima i sustavu studiranja na Sveučilištu u Splitu.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi) opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim programima za analizu podataka - oprema za održavanje nastave (računala, projektor, pokazivač, ploča) - opremljena obdukcijska sala i laboratorij - knjižnica s dostupnom obveznom i dopunskom literaturom - pristup znanstvenim i stručnim konferencijama iz područja forenzike/sudske medicine - nastavne baze u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna zvanja, preporučeno znanstveno područje: područje biomedicinskih znanosti, polje: sudska medicina - suradnici (asistenti) – nužan uvjet: završen studij medicine
Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi) opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim programima za analizu podataka - opremljen laboratorij i obdukcijska sala KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna zvanja, preporučeno znanstveno područje: biomedicinskih znanosti, polja sudska medicina
Postupak i primjeri vrednovanja
Ishodi učenja provjeravaju se pisano i (ili) usmeno te uz pomoć projektnog zadatka. Primjeri vrednovanja pojedinih ishoda učenja unutar skupa ishoda učenja: 1. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da prezentiraju i argumentiraju problematiku nasilnog oštećenja zdravlja, tanatologije, identifikacije, vještačenja te liječničke deontologije. 2. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da utvrde zdravstvene činjenice za potrebe pravne struke. 3. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da prezentiraju znanja iz obrađenih cjelina u rješavanju konkretnih problemskih zadataka s naglaskom na prepoznavanje ozljeda; razlikovati vanjski –unutarnji pregled mrtvoga tijela; prepoznavanje znakova smrti. Od studenata/studentica se traži da argumentiraju i procijene moguće uzroke i načine smrti; preispitaju mogućnost nasilne smrti te predlože daljnje potrebne postupke. Trebaju primjenjivati pravila ispravnog popunjavanja odgovarajuće liječničke dokumentacije; razmotriti i ocijeniti potrebitost daljnjih pretraga u analizi bioloških uzoraka živih/mrtvih osoba za antropološku, kemijsko-toksikološku i DNA obradu, kao i procijeniti i prezentirati rezultate. 4. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da vrednuju znanstvene radove iz područja te aktivno sudjeluje u argumentiranim raspravama te iznose mišljenja i brane zaključke.
Ishodi učenja (4)
1.
Prezentirati problematiku nasilnog oštećenja zdravlja, tanatologije, identifikacije, vještačenja i liječničke deontologije.
2.
Utvrditi zdravstvene činjenice za potrebe pravne struke.
3.
Prezentirati znanja iz obrađenih cjelina u rješavanju konkretnih problemskih zadataka: prepoznati ozljede i znakove smrti; odabrati, komentirati i procijeniti moguće uzroke i načine smrti; razmotriti i ocijeniti potrebitost daljnjih pretraga.
4.
Kritički vrednovati nastavne materijale (znanstvene radove), sudjelovati u argumentiranim raspravama te iznositi mišljenja i braniti zaključke.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja - 29
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Primjenjivanje pravnih propisa u forenzičnim znanostima
Upisan temeljem zahtjeva
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja