Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Utvrđivanje uloge forenzičara u sudskom postupku

Razina HKO
7
Sektor
Sigurnost i obrana
Podsektor
-
Znanstveno područje
Društvene znanosti
ECTS bodovi
4
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Upisan diplomski studij Forenzike / Prema propisima Pravilnika Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti te Pravilnika o studijima i sustavu studiranja na Sveučilištu u Splitu.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi) opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim programima za analizu podataka - oprema za održavanje nastave (računala, projektor, pokazivač, ploča) - knjižnica s dostupnom obveznom i dopunskom literaturom - pristup znanstvenim i stručnim konferencijama iz područja forenzike - nastavne baze u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna zvanja, preporučeno područje: područje društvenih znanosti, polja pravo kao i sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna zvanja koji su sudski vještaci - suradnici (asistenti) – nužan uvjet: završen diplomski studij forenzike / prava - stalni sudski vještaci, suci (Općinskog, Županijskog, Trgovačkoga, Vrhovnoga, Ustavnoga suda) i odvjetnici / tužitelji, DORH. Ishodi učenja mogu se steći i kroz neformalno i informalno obrazovanje.
Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi) opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim programima za analizu podataka KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna zvanja, preporučeno područje: područje društvenih znanosti, polja pravo kao i sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna zvanja koji su sudski vještaci
Postupak i primjeri vrednovanja
Ishodi učenja provjeravaju se pisano i (ili) usmeno te uz pomoć projektnog zadatka. Primjeri vrednovanja pojedinih ishoda učenja unutar skupa ishoda učenja: 1. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da utvrde ulogu vještaka kao dokaznog sredstva, odnosno pomagača suda. 2. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da prezentiraju pravni okvir djelovanja sudskih vještaka, uključujući dužnosti vještaka, izuzeća vještaka, izuzeća od dužnosti vještačenja, određivanja vještaka od strane suda, oblika vještačenja, sankcija protiv vještaka, prava vještaka na naknadu troškova i nagradu. 3. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da kritički ocijene važnost uloge vještaka u sudskom postupku. 4. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da klasificiraju pravila i postupke vještačenja. 5. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da preispitaju etička pitanja u vještačenju. 6. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da utvrde različite načine prikazivanja podataka prikupljenih u vještačenju. 7. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da odaberu i validiraju metodologiju izrade nalaza i mišljenja vještaka.
Ishodi učenja (9)
1.
Utvrditi ulogu vještaka kao dokaznog sredstva, odnosno pomagača suda.
2.
Prezentirati pravni okvir djelovanja sudskih vještaka, dužnosti vještaka, izuzeća vještaka, izuzeća od dužnosti vještačenja, određivanja vještaka od strane suda, oblika vještačenja, sankcija protiv vještaka, prava vještaka na naknadu troš
3.
Kritički ocijeniti važnost uloge vještaka u sudskom postupku.
4.
Klasificirati pravila i postupke vještačenja.
5.
Preispitati etička pitanja u vještačenju.
6.
Utvrditi različite načine prikazivanja podataka prikupljenih u vještačenju.
7.
Odabrati metodologiju izrade nalaza i mišljenja vještaka.
8.
Preispitati činjenice i dokaze u sudskom postupku.
9.
Osiguravati provođenje lanca dokaza sukladno vrsti traga i pravilima struke.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja - 29
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Primjenjivanje pravnih propisa u forenzičnim znanostima
Upisan temeljem zahtjeva
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja