Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Kritičko prosuđivanje i vrednovanje bioloških tragova podobnih za DNA analizu sukladno tehnikama i tehnologijama koje se primjenjuju u forenzičnom DNA laboratoriju

Razina HKO
7
Sektor
Sigurnost i obrana
Podsektor
-
Znanstveno područje
Biomedicina i zdravstvo
ECTS bodovi
5
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Upisan diplomski studij Forenzike / Prema propisima Pravilnika Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti te Pravilnika o studijima i sustavu studiranja na Sveučilištu u Splitu.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi) opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim programima za analizu podataka - oprema za održavanje nastave (računala, projektor, pokazivač, ploča) - relevantne znanstvene baze podataka - knjižnica s dostupnom obveznom i dopunskom literaturom - pristup znanstvenim i stručnim konferencijama iz područja forenzične genetike - nastavne baze u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) - opremljen laboratorij za forenzičnu genetiku i biologiju KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (područje prirodnih znanosti - polje biologija, područje biomedicinskih znanosti - polje temeljnih medicinskih znanosti, područje interdisciplinarnih znanosti) - stručnjaci u nastavnim bazama (Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“, KBC Split, Institut za antropologiju) u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) s najmanje pet godina radnoga iskustva u genetičkoj analizi. Ishodi učenja mogu se steći i kroz neformalno i informalno obrazovanje.
Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - laboratorijski prostor i učionica za ispitivanje metoda i tehnika DNA analize koje se primjenjuju u forenzičnim DNA laboratorijima i statističku obradu rezultata analiza KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna zvanja (područje prirodnih znanosti - polje biologija, područje biomedicinskih znanosti - polje temeljnih medicinskih znanosti, područje interdisciplinarnih znanosti), odnosno osobe koje imaju najmanje znanstveno-nastavno zvanje docenta uz objavu znanstvenih radova koji uključuju temu iz forenzične genetike
Postupak i primjeri vrednovanja
Ishodi učenja provjeravaju se pisano i (ili) usmeno te uz pomoć projektnog zadatka. Primjeri vrednovanja pojedinih ishoda učenja unutar skupa ishoda učenja: 1. Na praktičnim primjerima od studenata/studentica se traži da utvrde povezanost odabrane metode prikupljanja biološkog traga s naknadnom DNA analizom prilikom čega se treba utvrditi važnost pravilnog odabira metode izuzimanja i pakiranja biološkog traga na mjestu događaja. 2. Na usmenoj ili pismenoj provjeri od studenata/studentica se traži da prezentiraju najnovije metode u analizi DNA te njihove primjene i vrijednosti u pravosudnim postupcima te ih kritički sagledaju. 3. Na praktičnim primjerima od studenata/studentica se traži da utvrde DNA profil osobe i usporede ga s DNA profilom dobivenim iz traga pronađenog na mjestu događaja. 4. Na usmenoj ili pismenoj provjeri od studenata/studentica se traži da kritički vrednuju i utvrde vrijednost određene DNA analize i njezine iskoristivosti u istragama i sudskim postupcima. 5. Na usmenoj ili pismenoj provjeri od studenata/studentica se traži da primijene biostatistička i populacijska pravila kako bi se utvrdile vjerojatnosti da određeni trag pripada nekom pojedincu iz populacije, odnosno vjerojatnosti da je netko otac ili majka djeteta.
Ishodi učenja (7)
1.
Odabrati prikladne metode analize širokog raspona forenzično-genetičkih metoda u obradi bioloških tragova ljudskog podrijetla.
2.
Predložiti metode prikupljanja uzoraka za analizu DNA.
3.
Prezentirati najnovije metode i osnovnu DNA tehnologiju te njihovu primjenu u sudskoj medicini i pravosudnim postupcima.
4.
Utvrditi identitet osobe s pomoću DNA iz malog broja stanica što je iznimno korisno kod identificiranja počinitelja nekog kaznenog djela, utvrđivanja očinstva i identificiranja žrtava masovnih katastrofa.
5.
Klasificirati tehnike koje se trenutno primjenjuju u forenzičnoj genetici uključujući analizu i interpretaciju kratkih uzastopnih ponavljajućih sljedova (STR), populacijsku genetiku, biljege mitohondrijskog DNA i Y-kromosoma.
6.
Upravljati osnovnim tehnikama bitnim za kreiranje i uporabu nacionalne DNA baze podataka.
7.
Kombinirati osnovna biostatistička pravila u forenzičnoj genetici.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja - 29
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Primjenjivanje i unaprjeđivanje analitičkih i istraživačkih metoda u forenzičnim znanostima
Upisan temeljem zahtjeva
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja