Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Poznavanje instrumentalnih analitičkih metoda fizikalno-kemijske analize

Razina HKO
7
Sektor
Sigurnost i obrana
Podsektor
-
Znanstveno područje
Prirodne znanosti
ECTS bodovi
4
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Upisan diplomski studij Forenzike / Prema propisima Pravilnika Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti te Pravilnika o studijima i sustavu studiranja na Sveučilištu u Splitu.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena za održavanje nastave (računala, projektor, pokazivač, ploča) - laboratorij opremljen s instrumentima za ispitivanja i opremom za pripremu uzoraka - potrebne kemikalije, otapala i plinovi - relevantne znanstvene baze podataka - knjižnica s dostupnom obveznom i dopunskom literaturom - pristup znanstvenim i stručnim konferencijama - nastavne baze u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja, preporučeno: znanstveno područje prirodnih, biotehničkih znanosti; polja: kemija / biologija / prehrambena tehnologija te interdisciplinarnih znanosti). Ishodi učenja mogu se steći i kroz neformalno i informalno obrazovanje.
Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - laboratorij opremljen s instrumentima za ispitivanja i opremom za pripremu uzoraka - potrebne kemikalije, otapala i plinovi KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna zvanja (područje prirodnih, biotehničkih i interdisciplinarnih znanosti).
Postupak i primjeri vrednovanja
Ishodi učenja provjeravaju se pisano i (ili) usmeno te uz pomoć projektnog zadatka. Primjeri vrednovanja pojedinih ishoda učenja unutar skupa ishoda učenja: 1. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da objasne razlike među pojedinim instrumentalnim metodama ispitivanja. 2. Na praktičnom primjeru od studenata/studentica se traži da pretraže literaturu sukladno vrsti uzorka i parametrima koje je potrebno utvrditi. 3. Na praktičnom primjeru od studenata/studentica se traži da naprave detaljan plan ispitivanja. 4. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da odaberu metodu ispitivanja sukladno vrsti uzorka i parametrima koje je potrebno utvrditi. 5. Na praktičnom primjeru od studenata/studentica se traži da pripreme uzorak i na odgovarajući način dokumentiraju uzorak i pripremu uzorka. 6. Na praktičnom primjeru od studenata/studentica se traži da provedu ispitivanje uzorka i validiraju metodu ispitivanja. 7. Na praktičnom primjeru od studenata/studentica se traži da protumače rezultate ispitivanja.
Ishodi učenja (7)
1.
Razlikovati instrumentalne metode prema skupinama ispitivanja (spektroskopija, kromatografija itd.).
2.
Objasniti fizikalno-kemijske osnove pojedinih metoda instrumentalne analize.
3.
Pregledati postojeću znanstvenu i stručnu literaturu i utvrditi stanje tehnike za pojedino ispitivanje.
4.
Odabrati odgovarajuću instrumentalnu metodu ispitivanja prema vrstama uzoraka i parametrima koji se ispituju.
5.
Pripremiti i dokumentirati uzorak za analizu.
6.
Provesti analizu i validirati metodu ispitivanja.
7.
Tumačiti rezultate analiza.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja - 29
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Izrađivanje i kritičko validiranje forenzične dokumentacije
Upisan temeljem zahtjeva
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja