Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Kritičko preispitivanje i vrednovanje tragova podobnih za mikroskopsku analizu sukladno tehnikama i tehnologijama koje se primjenjuju u forenzičnom laboratoriju

Razina HKO
7
Sektor
Sigurnost i obrana
Podsektor
-
Znanstveno područje
Prirodne znanosti
ECTS bodovi
4
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Upisan diplomski studij Forenzike / Prema propisima Pravilnika Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti te Pravilnika o studijima i sustavu studiranja na Sveučilištu u Splitu.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi) opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim programima za analizu podataka - oprema za održavanje nastave (računala, projektor, pokazivač, ploča) - relevantne znanstvene baze podataka - knjižnica s dostupnom obveznom i dopunskom literaturom - pristup znanstvenim i stručnim konferencijama iz područja mikroskopiranja - nastavne baze u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) - laboratorij opremljen svim potrebnim materijalima i opremom potrebnom za izvođenje praktičnog dijela nastave u skladu s navedenim ishodima učenja/mikroskopirnica KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (preporučeno: područje prirodnih znanosti-polje biologija, područje biomedicinskih znanosti- polje temeljnih medicinskih znanosti, područje interdisciplinarnih znanosti), - stručnjaci u nastavnim bazama (Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić) u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) s najmanje pet godina radnoga iskustva u području mikroskopske analize tragova. Ishodi učenja mogu se steći i kroz neformalno i informalno obrazovanje.
Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - laboratorijski prostor i učionica za analizu različitih vrsta tragova koji se mogu identificirati i individualizirati koristeći se različitim tehnikama mikroskopiranja. KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna zvanja (preporučeno: područje prirodnih znanosti - polje biologija, područje biomedicinskih znanosti - polje temeljnih medicinskih znanosti te interdisciplinarnih znanosti), odnosno osobe koje imaju najmanje znanstveno-nastavno zvanje docenta uz objavu znanstvenih radova koji uključuju temu iz forenzičnog mikroskopiranja
Postupak i primjeri vrednovanja
Ishodi učenja provjeravaju se pisano i (ili) usmeno te uz pomoć projektnog zadatka. Primjeri vrednovanja pojedinih ishoda učenja unutar skupa ishoda učenja: 1. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da utvrde dijelove mikroskopa i njihovu ulogu u postupku analize tragova. 2. Primjenjujući zakone optike od studenata/studentica se traži da praktično prikažu znanja i vještine u primjeni mikroskopa za dobivanje kvalitetnog i detaljnog prikaza pojedinog traga. 3. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da ovisno o vrsti i stanju forenzičnog traga koji je potrebno analizirati odaberu najbolju i najprikladniju metodu pripreme preparata za analizu. 4. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da na temelju preliminarne analize svih tragova odaberu i pripreme mikroskopske preparate za one tragove koji mogu pružiti najviše korisnih informacija 5. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da komparativnim metodama utvrde sličnosti ili razlike između spornog traga pronađenog na mjestu događaja s dostavljenim nespornim uzorcima.
Ishodi učenja (5)
1.
Utvrditi osnovne dijelove mikroskopa (svjetlosni i elektronski).
2.
Primijeniti zakone optike za dobivanje slike pri mikroskopiranju.
3.
Odabrati najbolju metodu pripreme preparata za mikroskopiranje.
4.
Kritički procijeniti vrijednost uočenih tragova dostavljenih na analizu.
5.
Utvrditi razlike i sličnosti spornog i nespornog traga.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja - 29
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Primjenjivanje i unaprjeđivanje analitičkih i istraživačkih metoda u forenzičnim znanostima
Upisan temeljem zahtjeva
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja