Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Analiziranje ljudskih ostataka u forenzičnoj identifikaciji

Razina HKO
7
Sektor
Sigurnost i obrana
Podsektor
-
Znanstveno područje
Interdisciplinarna područja znanosti
ECTS bodovi
4
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Upisan diplomski studij Forenzike / Prema propisima Pravilnika Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti te Pravilnika o studijima i sustavu studiranja na Sveučilištu u Splitu.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi) opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim programima za analizu podataka - oprema za održavanje nastave (računala, projektor, pokazivač, ploča) - opremljen laboratorij za forenzičnu i biološku antropologiju - koštane zbirke - knjižnica s dostupnom obveznom i dopunskom literaturom - pristup znanstvenim i stručnim konferencijama iz područja forenzike - nastavne baze u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna zvanja (preporučeno: znanstveno područje: interdisciplinarnih znanosti / biomedicina i zdravstvo / humanističke znanosti; polja: temeljne medicinske znanosti / sudska medicina / antropologija i etnologija / arheologija); odnosno osobe koje imaju najmanje znanstveno – nastavno zvanje docenta uz objavu znanstvenih radova koji uključuju temu forenzične identifikacije, - suradnici (asistenti) – nužan uvjet: završen diplomski studij Forenzike. Ishodi učenja mogu se steći i kroz neformalno i informalno obrazovanje.
Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi) opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim programima za analizu podataka - opremljen laboratorij za forenzičnu i biološku antropologiju - koštana zbirka KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna zvanja (preporučeno: znanstveno područje: interdisciplinarnih znanosti / biomedicina i zdravstvo / humanističke znanosti; polja: temeljne medicinske znanosti / sudska medicina / antropologija i etnologija / arheologija); odnosno osobe koje imaju najmanje znanstveno-nastavno zvanje docenta uz objavu znanstvenih radova koji uključuju temu forenzične identifikacije.
Postupak i primjeri vrednovanja
Ishodi učenja provjeravaju se pisano i (ili) usmeno te uz pomoć projektnog zadatka. Primjeri vrednovanja pojedinih ishoda učenja unutar skupa ishoda učenja: 1. Na praktičnom primjeru (ljudski koštani ostaci) od studenata/studentica se traži da kategoriziraju i opišu kosti ljudskoga kostura. 2. Na praktičnom primjeru (ljudski koštani ostaci) od studenata/studentica se traži da analiziraju koštani materijal rabeći osteometrijske metode. 3. Na praktičnom primjeru (ljudski koštani ostaci) od studenata/studentica se traži da izrade i obrade slikovni materijal prema standardima struke. 4. Na praktičnom primjeru (ljudski koštani ostaci) od studenata/studentica se traži da izrade populacijsku studiju koristeći se podacima mjerenja. 5. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da preispitaju utjecaj tafonomskih karakteristika na ljudski kostur. 6. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da kritički sagledaju i odaberu primjerenu osteometrijsku metodologiju. 7. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da preporuče dodatne metode za ispitivanje dokaznog materijala, korištenje pravilnih laboratorijskih procedura i kontrola. 8. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da odaberu programske pakete specifične za istraživanja u biološkoj/forenzičnoj antropologiji. 9. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da ocijene tehnike i metode vizualizacije i rekonstrukcije u skladu sa standardima struke primjereno vrsti slikovnog materijala.
Ishodi učenja (9)
1.
Preispitati utjecaj tafonomskih karakteristika na ljudski kostur u skladu s razvojem struke sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji.
2.
Kategorizirati i opisati kosti ljudskoga kostura.
3.
Izraditi i obraditi slikovni materijal prema standardima struke.
4.
Analizirati koštani materijal koristeći se osteometrijskim metodama.
5.
Kritički sagledati i odabrati primjerenu osteometrijsku metodologiju.
6.
Izraditi populacijsku studiju koristeći se podacima mjerenja.
7.
Primijeniti nove i dodatne metode forenzičnih znanosti za ispitivanje dokaznog materijala, za korištenje pravilnih laboratorijskih procedura i kontrola.
8.
Odabrati programske pakete specifične za istraživanja u biološkoj/forenzičnoj antropologiji.
9.
Poznavati tehnike i metode vizualizacije i rekonstrukcije u skladu sa standardima struke primjereno vrsti slikovnog materijala.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja - 29
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Primjenjivanje i unaprjeđivanje analitičkih i istraživačkih metoda u forenzičnim znanostima
Upisan temeljem zahtjeva
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja