Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Primjenjivanje i unaprjeđivanje standarda izrade, obrade i analize tehničkih snimaka s mjesta događaja.

Razina HKO
7
Sektor
Sigurnost i obrana
Podsektor
-
Znanstveno područje
Interdisciplinarna područja znanosti
ECTS bodovi
5
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Upisan diplomski studij Forenzike / Prema propisima Pravilnika Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti te Pravilnika o studijima i sustavu studiranja na Sveučilištu u Splitu.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim programima za analizu podataka i obradu slikovnog materijala - oprema za održavanje nastave (računala, projektor, pokazivač, ploča) - relevantne znanstvene baze podataka - knjižnica s dostupnom obveznom i dopunskom literaturom - pristup znanstvenim i stručnim konferencijama - nastavne baze u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) - opremljen laboratorij za istraživanje mjesta događaja KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja(preporučeno znanstveno područje: društvene znanosti, polje Sigurnosne i obrambene znanosti ili znanstveno područje: interdisciplinarne znanosti) ili osobe koje imaju najmanje znanstveno-nastavno zvanje docenta uz objavu znanstvenih radova koji uključuju temu forenzičnog fotografiranja i obrade slikovnog materijala - stručnjaci u nastavnim bazama (Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“, MUP, Vojna policija, detektivske i zaštitarske agencije) u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) a koji imaju najmanje pet godina radnoga iskustva u obradi tehničkih snimaka s mjesta događaja. Ishodi učenja mogu se steći i kroz neformalno i informalno obrazovanje.
Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim programima za analizu podataka i obradu slikovnog materijala - laboratorij za istraživanje mjesta događaja - forenzično-kriminalistička oprema i pomagala - fotografska oprema KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna zvanja (preporučeno znanstveno područje: društvene znanosti, polje Sigurnosne i obrambene znanosti ili znanstveno područje: interdisciplinarne znanosti) ili osobe koje imaju najmanje znanstveno-nastavno zvanje docenta uz objavu znanstvenih radova koji uključuju temu forenzičnog fotografiranja i obrade slikovnog materijala.
Postupak i primjeri vrednovanja
Ishodi učenja provjeravaju se pisano i (ili) usmeno te uz pomoć projektnog zadatka. Primjeri vrednovanja pojedinih ishoda učenja unutar skupa ishoda učenja: 1. Na praktičnom primjeru od studenata/studentica se traži da objasne i demonstriraju sustavni postupak fotografiranja/tehničkog snimanja mjesta događaja, tragova, predmeta i dokaznog materijala. 2. Na praktičnom projektu od studenata/studentica se traži da izrade slikovnu dokumentaciju (fotoelaborat) simuliranog mjesta događaja. 3. Na usmenom ili pisanom ispitu od studenata/studentica se traži da objasne istražnu i dokaznu važnost slikovnog materijala u kontekstu nalaza i mišljenja vještaka. 4. Na usmenom ili pisanom ispitu od studenata/studentica se traži navedu i opišu druge suvremene nefotografske slikovne tehnologije koje se mogu primijeniti u forenzičnim znanostima. 5. Na praktičnom primjeru od studenata/studentica se traži da analiziraju i ocijene istražnu i dokaznu vrijednost primjerka slikovnog materijala na temelju korištenih postavki, opreme i načina snimanja prilikom nastanka slikovnog materijala. 6. Na primjeru slikovnog materijala od studenata/studentica se traži da odaberu odgovarajuće alate i korake obrade te usporede dobivene rezultate. 7. Na usmenom ili pisanom ispitu od studenata/studentica se traži da navedu i opišu obilježja digitalne fotografije te na primjeru utvrde navedena obilježja i sadržaj pohranjen u metapodatcima. 8. Na praktičnom primjeru od studenata/studentica se traži da izrade slikovni materijal, pravilno ga pohrane te ga obrade prema pravilima struke. 9. Na usmenom ili pisanom ispitu od studenata/studentica se traži da navedu i opišu tehnike i metode vizualizacije i rekonstrukcije koje je moguće rabiti u forenzici.
Ishodi učenja (7)
1.
Objasniti i demonstrirati sustavni postupak fotografiranja / tehničkog snimanja mjesta događaja, tragova, predmeta i dokaznog materijala.
2.
Izraditi slikovnu dokumentaciju (fotoelaborat) simuliranog mjesta događaja.
3.
Preispitati ulogu suvremenih slikovnih tehnologija (nefotografskih) u forenzičnim znanostima.
4.
Analizirati i vrednovati istražnu i dokaznu vrijednost slikovnog materijala i različitih postupaka fotografiranja.
5.
Usporediti i preporučiti metode obrade slikovnog materijala u forenzici.
6.
Kritički primijeniti postupke snimanja i obrade slika pri izradi fotodokumentacije.
7.
Poznavati tehnike i metode vizualizacije i rekonstrukcije u skladu sa standardima struke primjereno vrsti slikovnog materijala.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja - 29
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Primjenjivanje i unaprjeđivanje analitičkih i istraživačkih metoda u forenzičnim znanostima
Upisan temeljem zahtjeva
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja