Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Kritičko preispitivanje i primjenjivanje standardnih postupaka za kemijsku analizu

Razina HKO
7
Sektor
Sigurnost i obrana
Podsektor
-
Znanstveno područje
Prirodne znanosti
ECTS bodovi
4
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Upisan diplomski studij Forenzike / Prema propisima Pravilnika Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti te Pravilnika o studijima i sustavu studiranja na Sveučilištu u Splitu.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi) opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim programima za analizu podataka - oprema za održavanje nastave (računala, projektor, pokazivač, ploča) - opremljen laboratorij - knjižnica s dostupnom obveznom i dopunskom literaturom - pristup znanstvenim i stručnim konferencijama iz područja forenzike - nastavne baze u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja (područje prirodnih znanosti - polje kemija, područje biomedicinskih znanosti - polje temeljnih medicinskih znanosti/ toksikologija), - stručnjaci u nastavnim bazama (Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“) u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) s najmanje pet godina radnoga iskustva u području kemijske analize tragova. Ishodi učenja mogu se steći i kroz neformalno i informalno obrazovanje.
Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi) opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim programima za analizu podataka KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna zvanja (preporučeno znanstveno područje: prirodnih znanosti - polje kemija, znanstveno područje biomedicinskih znanosti - polje temeljnih medicinskih znanosti/ toksikologija), odnosno osobe koje imaju najmanje znanstveno-nastavno zvanje docenta uz objavu znanstvenih radova koji uključuju temu iz forenzične kemije
Postupak i primjeri vrednovanja
Ishodi učenja provjeravaju se pisano i (ili) usmeno te uz pomoć projektnog zadatka. Primjeri vrednovanja pojedinih ishoda učenja unutar skupa ishoda učenja: 1. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da utvrde temeljne pojmove iz područja sastava i razdvajanja tvari, kemijskih elemenata i veza. 2. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da uoče razliku među organskim spojevima. 3. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da uoče razliku među otopinama, kiselinama, bazama i njihovim solima te njihova međusobnog djelovanja. 4. Na praktičnom primjeru od studenata/studentica se traži da odaberu pravilan način uzorkovanja uzoraka s mjesta događaja. 5. Na praktičnom primjeru od studenata/studentica se traži da procijene pH otopine pomoću testnih trakica. 6. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da procijene kako postupati sa različitim kemijskim spojevima 7. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da kritički argumentiraju rezultate analize.
Ishodi učenja (6)
1.
Utvrditi temeljne pojmove iz područja sastava i razdvajanja tvari, kemijskih elemenata i veza.
2.
Uočiti razliku među otopinama, kiselinama, bazama i njihovim solima te njihova međudjelovanja.
3.
Uočiti razliku među organskim spojevima.
4.
Procijeniti pH otopine s pomoću testnih trakica.
5.
Odabrati pravilan način uzorkovanja uzoraka s mjesta događaja.
6.
Procijeniti kako postupati s različitim kemijskim spojevima.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja - 29
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Primjenjivanje i unaprjeđivanje analitičkih i istraživačkih metoda u forenzičnim znanostima
Upisan temeljem zahtjeva
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja