Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Kritičko preispitivanje i interpretacija rezultata antropološke analize ljudskih koštanih ostataka

Razina HKO
7
Sektor
Sigurnost i obrana
Podsektor
-
Znanstveno područje
Interdisciplinarna područja znanosti
ECTS bodovi
4
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Upisan diplomski studij Forenzike / Prema propisima Pravilnika Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti te Pravilnika o studijima i sustavu studiranja na Sveučilištu u Splitu.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi) opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim programima za analizu podataka - oprema za održavanje nastave (računala, projektor, pokazivač, ploča) - opremljen laboratorij za forenzičnu i biološku antropologiju - koštane zbirke - knjižnica s dostupnom obveznom i dopunskom literaturom - pristup znanstvenim i stručnim konferencijama iz područja - nastavne baze u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna zvanja (preporučeno: znanstveno područje: interdisciplinarnih znanosti / biomedicina i zdravstvo / humanističke znanosti; polja: temeljne medicinske znanosti / sudska medicina / antropologija i etnologija / arheologija) - suradnici (asistenti) – preporuka: završen diplomski studij Forenzike ili srodni studij. Ishodi učenja mogu se steći i kroz neformalno i informalno obrazovanje.
Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi) opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim programima za analizu podataka - opremljen laboratorij za forenzičnu i biološku antropologiju - koštana zbirka KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna zvanja (preporučeno: znanstveno područje: interdisciplinarnih znanosti / biomedicina i zdravstvo / humanističke znanosti; polja: temeljne medicinske znanosti / sudska medicina/ antropologija i etnologija / arheologija) odnosno osobe koje imaju najmanje znanstveno-nastavno zvanje docenta uz objavu znanstvenih radova koji uključuju temu forenzične i biološke antropologije / identifikacije žrtava
Postupak i primjeri vrednovanja
Ishodi učenja provjeravaju se pisano i (ili) usmeno te uz pomoć projektnog zadatka. Primjeri vrednovanja pojedinih ishoda učenja unutar skupa ishoda učenja: 1. Na praktičnom primjeru (ljudski koštani ostaci) od studenata/studentica se traži da odrede biološki profil osobe koji uključuje: procjenu spola, dobi, visine te opis patoloških i traumatskih promjena. 2. Na praktičnom primjeru (ljudski koštani ostaci) od studenata/studentica se traži da izmjere standardne osteometrijske mjere te izrade osteometrijski profil osobe koji uključuje: procjenu prosječne tjelesne visine, spola, oblika lubanje itd. 3. Na praktičnom primjeru (ljudski koštani ostaci) od studenata/studentica se traži da izrade standardne izvještaje za forenzičnu i biološku antropologiju, uključujući: inventar, opis kostura, zubni status, osteometrijski formular, nalaz i mišljenje. 4. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da utvrde mjesto pronalaska koštanih ostataka (rekognosciranje terena, arheološke metode iskopavanja, izrada situacijskog plana, postavljanje mreže, osiguranje mjesta). 5. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da preispitaju utjecaj tafonomskih karakteristika na ljudski kostur (pH vrijednost tla, utjecaj vode, vlage, izloženosti suncu, djelovanje vatre i topline, dinamika raspadanja različitih materijala) te argumentiraju rane i kasne znakove smrti. 6. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da utvrde mehanizme nastanka perimortalnih i antemortalnih trauma te postmortalnih oštećenja na koštanim ostacima. 7. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da utvrde i kritički preispitaju patološke promjene vidljive na koštanim ostacima. 8. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da kritički argumentiraju rezultate analize.
Ishodi učenja (7)
1.
Utvrditi metodologiju pronalaska i iskopavanja ljudskih ostatka.
2.
Preispitati utjecaj tafonomskih karakteristika na ljudski kostur.
3.
Utvrditi mehanizme nastanka trauma.
4.
Preispitati patološke promjene vidljive na kosturnom materijalu.
5.
Predložiti pravila i postupke određivanja biološkog profila osobe.
6.
Napisati izvješće o rezultatima analize.
7.
Kritički ocijeniti rezultate analize.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja - 29
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Primjenjivanje i unaprjeđivanje analitičkih i istraživačkih metoda u forenzičnim znanostima
Upisan temeljem zahtjeva
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja