Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Utvrđivanje različitih bioloških tragova i preporuka metoda njihovog izuzimanja i pakiranja

Razina HKO
7
Sektor
Sigurnost i obrana
Podsektor
-
Znanstveno područje
Prirodne znanosti
ECTS bodovi
4
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Upisan diplomski studij Forenzike / Prema propisima Pravilnika Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti te Pravilnika o studijima i sustavu studiranja na Sveučilištu u Splitu.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi) opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim programima za analizu podataka - oprema za održavanje nastave (računala, projektor, pokazivač, ploča) - relevantne znanstvene baze podataka - knjižnica s dostupnom obveznom i dopunskom literaturom - pristup znanstvenim i stručnim konferencijama iz područja forenzične biologije - nastavne baze u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) - opremljen laboratorij za forenzičnu genetiku i biologiju KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (područje prirodnih znanosti - polje biologija, područje biomedicinskih znanosti - polje temeljnih medicinskih znanosti, interdisciplinarno područje znanosti) - stručnjaci u nastavnim bazama (Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“) u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) s najmanje pet godina radnoga iskustva na obradi bioloških tragova. Ishodi učenja mogu se steći i kroz neformalno i informalno obrazovanje.
Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - laboratorijski prostor i učionica za ispitivanje metoda i tehnika ispitivanja bioloških tragova i njihove analize KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna i zvanja (područje prirodnih znanosti - polje biologija, područje biomedicinskih znanosti - polje temeljnih medicinskih znanosti, područje interdisciplinarnih znanosti), odnosno osobe koje imaju najmanje znanstveno-nastavno zvanje docenta uz objavu znanstvenih radova koji uključuju temu iz forenzične biologije
Postupak i primjeri vrednovanja
Ishodi učenja provjeravaju se pisano i (ili) usmeno te uz pomoć projektnog zadatka. Primjeri vrednovanja pojedinih ishoda učenja unutar skupa ishoda učenja: 1. Na praktičnom zadatku od studenata/studentica se traži da utvrde koji se biološki tragovi mogu prikupiti na postavljenom mjestu događaja. 2. Na praktičnom zadatku od studenata/studentica se traži da temeljem analize mjesta događaja preporuče metode prikupljanja bioloških tragova sukladno preporukama i pravilima struke. 3. Na postavljenom mjestu događaja od studenata/studentica se traži da odaberu najbolju metodu izuzimanja svakog biološkog traga. 4. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da nakon izuzimanja bioloških tragova predlože načine njihova pakiranja i slanja u forenzični laboratorij na daljnju analizu. 5. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da u radu s biološkim tragovima preporuči mjere sprječavanja kontaminacije tragova 6. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da u procesu misaone rekonstrukcije mjesta događaja procijene načine mogućeg nastanka bioloških tragova i dovedu ih u vezu s ostalim tragovima tako da čine jednu cjelinu.
Ishodi učenja (7)
1.
Utvrditi različite biološke tragove na mjestu događaja.
2.
Preporučiti metode prikupljanja tragova.
3.
Kritički prosuditi o korištenju najbolje metode izuzimanja za određeni trag.
4.
Predložiti pravila rukovanja s izuzetim tragovima.
5.
Preporučiti pravila pakiranja bioloških tragova i sprječavanje kontaminacije.
6.
Procijeniti načine mogućeg nastanka bioloških tragova.
7.
Klasificirati metode utvrđivanja biološkog traga.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja - 29
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Primjenjivanje i unaprjeđivanje analitičkih i istraživačkih metoda u forenzičnim znanostima
Upisan temeljem zahtjeva
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja