Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Kritičko argumentiranje i unapređivanje metoda i tehnika u forenzičnim znanostima

Razina HKO
7
Sektor
Sigurnost i obrana
Podsektor
-
Znanstveno područje
Interdisciplinarna područja znanosti
ECTS bodovi
4
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Upisan diplomski studij Forenzike / Prema propisima Pravilnika Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti te Pravilnika o studijima i sustavu studiranja na Sveučilištu u Splitu.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica prikladne veličine opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim programima za analizu podataka - oprema za održavanje nastave (računala, projektor, pokazivač, ploča) - relevantne znanstvene baze podataka - knjižnica s dostupnom obveznom i dopunskom literaturom - pristup znanstvenim i stručnim konferencijama iz područja forenzike - nastavne baze u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) - opremljeni laboratoriji - koštana zbirka i baza podataka KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (preporučeno znanstveno područje: društvene znanosti, polje Sigurnosne i obrambene znanosti ili znanstveno područje interdisciplinarne znanosti) ili osobe koje imaju najmanje znanstveno-nastavno zvanje docenta uz objavu znanstvenih radova koji uključuju temu istraživanja mjesta događaja / forenzičnu obradu tragova
Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim programima za analizu podataka KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna zvanja, odnosno osobe koje imaju najmanje znanstveno-nastavno zvanje docenta uz objavu znanstvenih radova koji uključuju temu istraživanje mjesta događaja i forenzične obrade tragova
Postupak i primjeri vrednovanja
Ishodi učenja provjeravaju se pisano i (ili) usmeno te uz pomoć projektnog zadatka. Primjeri vrednovanja pojedinih ishoda učenja unutar skupa ishoda učenja: 1. Na konkretnom projektnom zadatku od studenata/studentica se traži da pretraže znanstvenu i stručnu literaturu sukladno pravilima pretraživanja te kritički recenziraju članke i odaberu najrelevantnije publikacije sukladno zadanim parametrima pretraživanja. 2. Na konkretnom projektnom zadatku od studenata/studentica se traži da odaberu metodu/ metode istraživanja te je argumentiraju. 3. Na konkretnom projektnom zadatku od studenata/studentica se traži da rezultate svog projekta usporede s dosadašnjim istraživanjima te kritički argumentiraju svoje zaključke. 4. Na konkretnom projektnom zadatku od studenata/studentica se traži da argumentiraju projektne rizike i predlože moguća rješenja problema. 5. Na pisanoj i/ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da obrane projektni zadatak.
Ishodi učenja (5)
1.
Prikupiti i obraditi relevantnu literaturu.
2.
Definirati problem i metodu/metode istraživanja.
3.
Kritički prosuđivati dosadašnja istraživanja iz određenog znanstvenog područja.
4.
Predložiti i argumentirati moguća rješenja problema.
5.
Prezentirati zaključke istraživačkog rada.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja - 29
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Izrađivanje i primjenjivanje standarda poslovnih modela u forenzičnim znanostima
Upisan temeljem zahtjeva
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja