Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Kritičko preispitivanje i primjenjivanje načina i postupka tijekom istraživanja i dokumentiranja mjesta događaja te kriminalističkog istraživanja

Razina HKO
7
Sektor
Sigurnost i obrana
Podsektor
-
Znanstveno područje
Interdisciplinarna područja znanosti
ECTS bodovi
5
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Upisan diplomski studij Forenzike / Prema propisima Pravilnika Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti te Pravilnika o studijima i sustavu studiranja na Sveučilištu u Splitu.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi) opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim programima za analizu podataka - oprema za održavanje nastave (računala, projektor, pokazivač, ploča) - relevantne znanstvene baze podataka - knjižnica s dostupnom obveznom i dopunskom literaturom - pristup znanstvenim i stručnim konferencijama - nastavne baze u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) - opremljen laboratorij za istraživanje mjesta događaja KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (preporučeno znanstveno područje: društvene znanosti, polje Sigurnosne i obrambene znanosti ili znanstveno područje: interdisciplinarne znanosti) ili osobe koje imaju najmanje znanstveno-nastavno zvanje docenta uz objavu znanstvenih radova koji uključuju temu istraživanja mjesta događaja, - stručnjaci u nastavnim bazama iz redova MUP-a i OSRH-a i to oni koji imaju najmanje pet godina radoga iskustva u području očevida odnosno kriminalistike. Ishodi učenja mogu se steći i kroz neformalno i informalno obrazovanje.
Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim programima za analizu podataka - laboratorij za istraživanje mjesta događaja - forenzično-kriminalistička oprema i pomagala KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna zvanja, (preporučeno znanstveno područje: društvene znanosti, polja Sigurnost i obrana ili znanstveno područje: interdisciplinarne znanosti) ili osobe koje imaju najmanje znanstveno-nastavno zvanje docenta uz objavu znanstvenih radova koji uključuju temu istraživanja mjesta događaja
Postupak i primjeri vrednovanja
Ishodi učenja provjeravaju se pisano i (ili) usmeno te uz pomoć projektnog zadatka. Primjeri vrednovanja pojedinih ishoda učenja unutar skupa ishoda učenja: 1. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da utvrde značenje mjesta događaja, istraživanja mjesta događaja te opišu cilj, predmet, organizaciju i operativni plan istraživanja mjesta događaja. 2. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da procijene istraživačko-operativni model istraživanja i polazne odrednice kod istraživanja mjesta događaja. 3. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da analiziraju postupanje policije, prvi zahvat policije i izvide kaznenih djela. 4. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da odaberu mjere osobne zaštite pripadnika tijela postupka pri obradi mjesta događaja. 5. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da predlože daljnje korake istraživanja, pregleda mjesta događaja, ocijene rezultate pregleda mjesta događaja. 6. Na praktičnom zadatku od studenata/studentica se traži da izrade situacijski plan i kriminalističko-tehničko izvješće. 7. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da kritički vrednuju poslovne modele u istraživanju mjesta događaja te razviju metode za edukaciju istražitelja. 8. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da valoriziraju načine i tehnike prikupljanja obavijesti od osoba, tehnike obavijesnog (informativnog) razgovora, plan intervjua i obavijesnog razgovora te pogreške pri prikupljanju obavijesti od osoba. 9. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da klasificiraju oblike sumnji kod istraživanja mjesta događaja, stadije istraživanja mjesta događaja, metodologiju dokazivanja, dokumentiranje mjesta događaja, načine prikupljanja materijalnih nositelja (izvora) informacija, načina prikupljanja i osiguranja dokaza te zakonski značaj dokaza. 10. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da kritički vrednuju znanja o načelima kriminalistike i forenzike, osiguranju mjesta događaja, očevidu, rekonstrukciji i pokusu te traseologiji i tragovima različitih vrsta kaznenih djela, kriminalističko-forenzičnoj fotografiji, skici i situacijskim planovima.
Ishodi učenja (10)
1.
Utvrditi pojam mjesta događaja, istraživanja mjesta događaja te cilj, predmet, organizaciju i operativni plan istraživanja mjesta događaja.
2.
Procijeniti istraživačko-operativni model istraživanja i polazne odrednice kod istraživanja mjesta događaja.
3.
Analizirati postupanje policije, prvi zahvat policije i izvide kaznenih djela.
4.
Odabrati mjere osobne zaštite pripadnika tijela postupka pri obradi mjesta događaja.
5.
Predložiti daljnje korake istraživanja, pregled mjesta kaznenog događaja, ocijeniti rezultate pregleda mjesta događaja.
6.
Izraditi situacijski plan i kriminalističko-tehničko izvješće.
7.
Kritički vrednovati poslovne modele u istraživanju mjesta događaja te razviti metode za edukaciju istražitelja.
8.
Valorizirati načine tehnike prikupljanja obavijesti od osoba, tehnike obavijesnog (informativnog) razgovora, plan intervjua i obavijesnog razgovora te pogreške prilikom prikupljanja obavijesti od osoba.
9.
Klasificirati oblike sumnji kod istraživanja mjesta događaja, stadije istraživanja mjesta događaja, metodologiju dokazivanja, dokumentiranje mjesta kaznenoga događaja, načine prikupljanja materijalnih nositelja (izvora) informacija, načine prikupl
10.
Kritički vrednovati znanja o načelima kriminalistike i forenzike, osiguranju mjesta događaja, očevidu, rekonstrukciji i pokusu te traseologiji i tragovima različitih vrsta kaznenih djela, kriminalističko-forenzičnoj fotografiji, skici i situacijs
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja - 29
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Primjenjivanje pravnih propisa u forenzičnim znanostima
Upisan temeljem zahtjeva
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja