Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Kritičko preispitivanje i vrednovanje bioterorističkih ugroza

Razina HKO
7
Sektor
Sigurnost i obrana
Podsektor
-
Znanstveno područje
Biomedicina i zdravstvo
ECTS bodovi
3
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Upisan diplomski studij Forenzike / Prema propisima Pravilnika Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti te Pravilnika o studijima i sustavu studiranja na Sveučilištu u Splitu.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi) opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim programima za analizu podataka - oprema za održavanje nastave (računala, projektor, pokazivač, ploča) - relevantne znanstvene baze podataka - knjižnica s dostupnom obveznom i dopunskom literaturom - pristup znanstvenim i stručnim konferencijama iz područja forenzične genetike - nastavne baze u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) - opremljen laboratorij KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (područje prirodnih znanosti - polje biologija, područje biomedicinskih znanosti - polja temeljnih i kliničkih medicinskih znanosti, područje interdisciplinarnih znanosti) ili osobe izabrane u znanstveno-nastavna zvanja s radovima iz područja terorizma i bioterorizma - stručnjaci u nastavnim bazama (Klinika Fran Mihaljević, KBC Split, HZJZ) u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) s najmanje pet godina radnoga iskustva u radu s biološkim i kemijskim agensima. Ishodi učenja mogu se steći i kroz neformalno i informalno obrazovanje.
Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - laboratorijski prostor i učionica za ispitivanje kemijskih i bioloških agensa koji se primjenjuju u laboratorijima i klinikama, i alati za statističku obradu rezultata analiza KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (područje prirodnih znanosti - polje biologija, područje biomedicinskih znanosti - polja temeljnih i kliničkih medicinskih znanosti, područje interdisciplinarnih znanosti) ili osobe izabrane u znanstveno-nastavna zvanja s radovima iz područja terorizma i bioterorizma
Postupak i primjeri vrednovanja
Ishodi učenja provjeravaju se pisano i (ili) usmeno te uz pomoć seminarskoga rada. Primjeri vrednovanja pojedinih ishoda učenja unutar skupa ishoda učenja: 1. Na praktičnim primjerima od studenata/studentica se traži da utvrde povezanost biološkoga terorizma i psiholoških aspekata te kako postupati u slučajevima nemira, panike i stresa 2. Na usmenoj ili pismenoj provjeri od studenata/studentica se traži da objasne načine otkrivanja i kliničkog prepoznavanja napada biološkim oružjem i načine ranoga otkrivanja simptoma i spoznaja o vrsti biološkog oružja 3. Na usmenoj ili pismenoj provjeri od studenata/studentica se traži da objasne organizaciju medicinske službe, bolničko zbrinjavanje i predlože načine kriminalističko-policijskog postupanja u pripremi za i suprotstavljanju biološkom napadu 4. Na usmenoj ili pismenoj provjeri od studenata/studentica se traži da definiraju osnovne pojmove; sagledavanju terorizam kao fenomena i važno sigurnosno pitanje; objasne dominantne načine promatranja terorizma, tehnike i ciljeve terorizma; kritički sagledaju nove sigurnosne izazove i prijetnje javnoj sigurnosti; prikažu scenariji mogućih ugroza i potrebu za razvojem i implementacijom novih protumjera u slučaju napada biološkim oružjem.
Ishodi učenja (5)
1.
Kreirati i vrednovati nove činjenice i postupke u proučavanju pojavnih oblika terorizma i bioterorizma.
2.
Razvijati nove metode za integriranje različitih forenzičkih područja u proučavanju pojavnih oblika terorizma i bioterorizma.
3.
Kombinirati visoko-specijalizirana znanja i vještine u analizi i sintezi pojavnih oblika terorizma i bioterorizma.
4.
Upravljati i voditi timove u prikupljanju, analizi i sintezi podataka, činjenica i dokaza koji ukazuju na djela terorizma i bioterorizma.
5.
Odlučivati u uvjetima nesigurnosti kao i preuzimanje osobne i timske odgovornosti u operativnom djelovanju kada su prisutni pojavni oblici terorizma i bioterorizma.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja - 29
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Unaprjeđivanje i primjenjivanje standarda poslovnih modela izvršnog upravljanja forenzičnim timom na mjestu događaja
Upisan temeljem zahtjeva
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja