Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Kritičko preispitivanje i primjenjivanje znanstvene metodologije i statističkih postupaka

Razina HKO
7
Sektor
Sigurnost i obrana
Podsektor
-
Znanstveno područje
Interdisciplinarna područja znanosti
ECTS bodovi
4
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Upisan diplomski studij Forenzike / Prema propisima Pravilnika Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti te Pravilnika o studijima i sustavu studiranja na Sveučilištu u Splitu.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi) opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim programima za analizu podataka - oprema za održavanje nastave (računala, projektor, pokazivač, ploča) - relevantne znanstvene baze podataka - knjižnica s dostupnom obveznom i dopunskom literaturom - pristup znanstvenim i stručnim konferencijama - nastavne baze u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (preporuka iz područja interdisciplinarnih znanosti). Ishodi učenja mogu se steći i kroz neformalno i informalno obrazovanje.
Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim programima za analizu podataka KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna zvanja iz područja interdisciplinarnih znanosti, odnosno osobe koje imaju najmanje znanstveno-nastavno zvanje docenta uz objavu znanstvenih radova i udžbenika koji uključuju temu iz znanstvene metodologije i statistike
Postupak i primjeri vrednovanja
Ishodi učenja provjeravaju se pisano i (ili) usmeno te uz pomoć projektnog zadatka. Primjeri vrednovanja pojedinih ishoda učenja unutar skupa ishoda učenja: 1. Na praktičnom primjeru od studenata/studentica se traži da pretraže literaturu sukladno pravilima pretraživanja te odaberu najrelevantnije znanstvene publikacije sukladno zadanim parametrima pretraživanja. 2. Na praktičnom primjeru (članku) od studenata/studentica se traži da naprave recenziju prema recenzijskom obrascu. 3. Na praktičnom zadatku od studenata/studentica se traži da napišu kratak tekst uz primjenu zadanoga sustava citiranja i referenciranja. 4. Na praktičnom zadatku od studenata/studentica se traži da provjere seminar ili rad s pomoću softvera za provjeru istovjetnosti sadržaja. 5. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da usporede sličnosti i razlike pojedinih vrsta publikacija te da na praktičnom primjeru napišu strukturirani sažetak od konkretnog publiciranoga znanstvenog rada. 6. Na praktičnom zadatku od studenata/studentica se traži da izrade životopis s pripadajućim dopisom. 7. Na projektnom zadatku od studenata/studentica se traži da naprave detaljan plan istraživanja uključujući hipotezu i ciljeve, materijale i metode, definirati uzorak, hodograme istraživanja, etička pitanja, razine statističke značajnosti. 8. Na praktičnom primjeru od studenata/studentica se traži da provedu statističku analizu od zadanoga seta podataka.
Ishodi učenja (8)
1.
Kritički pregledati postojeću znanstvenu i stručnu literaturu.
2.
Recenzirati znanstveni i stručni članak.
3.
Odabrati prikladni način citiranja i referenciranja.
4.
Sintetizirati znanja o akademskoj čestitosti.
5.
Klasificirati vrste znanstvenih i stručnih publikacija.
6.
Sastaviti znanstvenu prepisku.
7.
Izraditi plan istraživanja.
8.
Statistički analizirati podatke.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja - 29
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Poznavanje i primjenjivanje etičkih normi u forenzičnim znanostima
Upisan temeljem zahtjeva
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja