Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Utvrđivanje uloge informacijskih tehnologija u forenzičnim znanostima

Razina HKO
7
Sektor
Sigurnost i obrana
Podsektor
-
Znanstveno područje
Tehničke znanosti
ECTS bodovi
4
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Upisan diplomski studij Forenzike / Prema propisima Pravilnika Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti te Pravilnika o studijima i sustavu studiranja na Sveučilištu u Splitu.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim aplikacijama za analizu podataka - oprema za održavanje nastave (računala, projektor, pokazivač, ploča) - relevantne znanstvene baze podataka iz područja tehničkih znanosti - knjižnica s dostupnom obveznom i dopunskom literaturom - pristup znanstvenim i stručnim konferencijama iz područja tehničkih znanosti - nastavne baze u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (preporučeno znanstveno područje: tehničkih znanosti, polje: računarstvo), - stručnjaci u nastavnim bazama Ishodi učenja mogu se steći i kroz neformalno i informalno obrazovanje.
Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja
MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim aplikacijama za analizu podataka KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna zvanja (preporučeno znanstveno područje: tehničkih znanosti, polje: računarstvo –odnosno osobe koje imaju najmanje znanstveno-nastavno zvanje docenta uz objavu znanstvenih radova koji uključuju temu iz računalne forenzike)
Postupak i primjeri vrednovanja
Ishodi učenja provjeravaju se pisano i (ili) usmeno te uz pomoć projektnog zadatka. Primjeri vrednovanja pojedinih ishoda učenja unutar skupa ishoda učenja: 1. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da navedu proceduru sigurnog prikupljanja podataka digitalnih dokaza te identifikaciju sumnjivih podataka. Također, da identificiraju mogući digitalni dokaz. 2. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da objasne specifičnosti pojedinih programskih i hardwerskih alata za forenzičnu analizu za Linux i Windows operacijske sustave. 3. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da pretpostave da su prilikom krađe intelektualnog vlasništva ukradeni tajni dokumenti, te da u tom slučaju objasne prilikom analize tvrdog diska proceduru pronalaženja dokaznog materijala te izdvoje koji tip podataka bi bio interesantan za analizu i traženje dokaznog materijala. 4. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da navedu koji komercijalni i besplatni forenzični alati mogu poslužiti za izradu završnog izvještaja analize digitalnog dokaza. 5. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da objasne na koji način se može ugroziti sigurnost informacijskog sustava kako bi napadač dobio kontrolu nad računalom. 6. Na praktičnom primjeru od studenata/studentica se traži da navedu i identificiraju potencijalne uređaje koji mogu služiti kao digitalni dokazi te izdvojite podatke koji bi bili područje interesa u forenzičnoj analizi. 7. Na pisanoj ili usmenoj provjeri od studenata/studentica se traži da objasne zašto se radi kopija elektroničkog dokaza, te kako se osigurava da kopija bude relevantan dokaz pri analizi, te da navedu što je bitno osigurati kako dokazni materijal ni u jednom trenutku ne bi postao neuporabljiv.
Ishodi učenja (7)
1.
Utvrditi i predvidjeti zlouporabu informacijskih tehnologija.
2.
Preporučiti softverske i hardverske alate prikladne za primjenu u forenzičnim istraživanjima.
3.
Klasificirati i analizirati relevantne podatke s ciljem detektiranja indikatora prijevare.
4.
Koristiti informatičke alate u svrhu prezentiranja rezultata forenzične analize.
5.
Utvrditi sigurnosne aspekte informacijskih sustava.
6.
Klasificirati relevantne podatke u slučajevima zlouporabe informacijskih tehnologija.
7.
Primijeniti suvremenu metodologiju i tehnologiju forenzičnih znanosti.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja - 29
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Primjenjivanje i unaprjeđivanje analitičkih i istraživačkih metoda u forenzičnim znanostima
Upisan temeljem zahtjeva
Magistar forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja / magistra forenzičnih znanosti istražitelj mjesta događaja
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja