Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Preispitivanje sustava stečajnog prava

Razina HKO
7
Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
-
Znanstveno područje
Društvene znanosti
ECTS bodovi
4
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Minimalno završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij iz područja ekonomije ili završeni integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili preddiplomski stručni studij javne uprave ili preddiplomski stručni porezni studij.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim aplikacijama za analizu podataka - oprema za održavanje nastave (računala, projektor, pokazivač, ploča) - relevantne znanstvene baze podataka - knjižnica s dostupnom obveznom i dopunskom literaturom - pristup znanstvenim i stručnim konferencijama - nastavne baze u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (preporučeno područje / polje: društvene znanosti, polje pravo) - stručnjaci u nastavnim bazama (trgovačka društva, neprofitne organizacije i javnopravna tijela) u kojima se održava dio nastave (stručna praksa)

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim aplikacijama za analizu podataka KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (preporučeno područje / polje: društvene znanosti, polje pravo)

Postupak i primjeri vrednovanja

Primjeri vrednovanja pojedinih ishoda učenja unutar skupa ishoda učenja: Na usmenoj provjeri: 1. Na praktičnom primjeru analizirati i utvrditi koji će se pravni izvori primijeniti te objasnite zašto. 2. Nabrojite stečajne razloge i pojedinačno ih analizirajte. 3. Na praktičnom primjeru opisati i analizirati postupak pokretanja i otvaranja stečajnog postupka. 4. Na zadanom primjeru utvrditi status i prava stečajnih vjerovnika. 5. Objasniti razlike između predstečajne nagodbe i stečajnog postupka. 6. Na praktičnom primjeru objasniti proces predstečajne nagodbe.

Ishodi učenja (6)
1.
Klasificirati izvore stečajnog prava.
2.
Kritički prosuditi stečajne razloge.
3.
Preispitati odredbe o pokretanju i otvaranju stečajnog postupka.
4.
Klasificirati stečajne vjerovnike.
5.
Argumentirati mišljenje o ciljevima predstečajne nagodbe.
6.
Procijeniti ulogu i značaj odredaba o pravnim učincima predstečajne nagodbe.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Magistar financijsko-računovodstvene forenzike / magistra financijsko-računovodstvene forenzike - 28
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Primjenjivanje pravnih propisa u postupcima forenzične analize
Upisan temeljem zahtjeva
Magistar financijsko-računovodstvene forenzike / magistra financijsko-računovodstvene forenzike
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja