Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Definiranje plana restrukturiranja poslovnih subjekata

Razina HKO
7
Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
-
Znanstveno područje
Društvene znanosti
ECTS bodovi
4
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Minimalno završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij iz područja ekonomije ili završeni integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili preddiplomski stručni studij javne uprave ili preddiplomski stručni porezni studij.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim aplikacijama za analizu podataka - oprema za održavanje nastave (računala, projektor, pokazivač, ploča) - relevantne znanstvene baze podataka iz područja ekonomije - knjižnica s dostupnom obveznom i dopunskom literaturom - pristup znanstvenim i stručnim konferencijama iz područja ekonomije - nastavne baze u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (preporučeno područje / polje: društvene znanosti - polje ekonomija) - stručnjaci u nastavnim bazama (trgovačka društva, neprofitne organizacije i javnopravna tijela) u kojima se održava dio nastave (stručna praksa)

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim aplikacijama za analizu podataka KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (preporučeno područje / polje: društvene znanosti - polje ekonomija)

Postupak i primjeri vrednovanja

Primjeri vrednovanja pojedinih ishoda učenja unutar skupa ishoda učenja: Na pisanoj provjeri: 1. Na temelju priloženih financijskih izvještaja utvrdite postoje li upozoravajući znakovi da se trgovačko društvo nalazi u financijskoj krizi. 2. Na temelju priloženih financijskih izvještaja ocijenite intenzitet financijske krize u promatranom trgovačkom društvu i sukladno tome odredite isplati li se provoditi postupak restrukturiranja društva ili je prikladnije provesti likvidaciju društva. Obrazložite Vaše stajalište. 3. Dijagnosticirajte prisutnost financijske krize primjenjujući Altmanov model i Kralicekov model. Usporedite rezultate dobivene izračunom ova dva modela. Upućuju li rezultati dobiveni primjenom različitih modela na identičan zaključak? Postavite se u poziciju članova društva i procijenite je li u ovoj situaciji prikladno donijeti odluku o likvidaciji društva. Ako nije, koje korake biste poduzeli? 4. Na temelju priložene bilance predložite skup mjera za restrukturiranje i sanaciju poslovanja koje biste primijenili u ovom trgovačkom društvu. 5. Na temelju priloženih informacija oblikujte program financijskog restrukturiranja i sanacije trgovačkog društva. Provedite detaljnu analizu stavki godišnjih financijskih izvještaja i pokazatelja analize financijskih izvještaja. Predložite mjere restrukturiranja i sanacije društva. Izradite projekcije očekivanih učinaka predloženih mjera. Na koji način biste osigurali provedbu plana restrukturiranja?

Ishodi učenja (5)
1.
Utvrditi upozoravajuće znakove koji upućuju na prisutnost financijske krize u poslovnom subjektu.
2.
Procijeniti potrebu za restrukturiranjem poslovnog subjekta.
3.
Procijeniti postojanje financijske krize u poslovnom subjektu s pomoću odgovarajućih pokazatelja i modela financijske analize.
4.
Predložiti model restrukturiranja poslovnog subjekta.
5.
Kreirati program financijskog restrukturiranja i sanacije poslovnog subjekta.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Magistar financijsko-računovodstvene forenzike / magistra financijsko-računovodstvene forenzike - 28
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Primjenjivanje metoda i tehnika analize financijskih izvještaja u postupcima forenzične analize
Upisan temeljem zahtjeva
Magistar financijsko-računovodstvene forenzike / magistra financijsko-računovodstvene forenzike
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja