Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Preispitivanje sustava prava društava u Republici Hrvatskoj

Razina HKO
7
Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
-
Znanstveno područje
Društvene znanosti
ECTS bodovi
4
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Minimalno završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij iz područja ekonomije ili završeni integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili preddiplomski stručni studij javne uprave ili preddiplomski stručni porezni studij.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim aplikacijama za analizu podataka - oprema za održavanje nastave (računala, projektor, pokazivač, ploča) - relevantne znanstvene baze podataka iz područja ekonomije i prava - knjižnica s dostupnom obveznom i dopunskom literaturom - pristup znanstvenim i stručnim konferencijama iz područja ekonomije i prava - nastavne baze u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (preporučeno područje / polje: društvene znanosti - polje pravo) - stručnjaci u nastavnim bazama (trgovačka društva, neprofitne organizacije i javnopravna tijela) u kojima se održava dio nastave (stručna praksa)

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim aplikacijama za analizu podataka KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (preporučeno područje / polje: društvene znanosti - polje pravo)

Postupak i primjeri vrednovanja

Primjeri vrednovanja pojedinih ishoda učenja unutar skupa ishoda učenja: Na usmenoj provjeri: 1. Na praktičnom primjeru analizirati i utvrditi koje pravne izvore primijeniti te objasniti zašto. 2. Na praktičnom primjeru, analizirati i objasniti zašto taj slučaj spada pod zakonski okvir prava društava u Republici Hrvatskoj. 3. Proučiti praktični primjer te analizom Zakona o trgovačkim društvima pronaći koje odredbe navedenog Zakona treba primijeniti na taj slučaj. 4. Na praktičnom primjeru utvrditi o kojem je društvu riječ i koje su njegove karakteristike. Koja je razlika između društva osoba i društva kapitala? Razvrstati više zadanih primjera u društva osoba i društva kapitala te objasniti zašto spadaju pod društva osoba ili društva kapitala. 5. Na zadanom primjeru utvrditi jesu li organi pojedinog društva djelovali u sklopu svojih ovlasti. Objasniti na primjeru iz prakse kako se biraju organi pojedinih društava. 6. Utvrditi i obrazložiti mogu li se na zadanom primjeru primijeniti autonomni izvori prava društava te objasniti kada se mogu primjenjivati autonomni izvori prava društava.

Ishodi učenja (6)
1.
Preispitati izvore trgovačkog prava.
2.
Utvrditi zakonski okvir prava društava u Republici Hrvatskoj.
3.
Protumačiti odredbe Zakona o trgovačkim društvima.
4.
Klasificirati pojedine tipove društava.
5.
Utvrditi ulogu i značaj organa pojedinih društava.
6.
Argumentirati mišljenje o autonomnim izvorima prava društava.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Magistar financijsko-računovodstvene forenzike / magistra financijsko-računovodstvene forenzike - 28
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Primjenjivanje pravnih propisa u postupcima forenzične analize
Upisan temeljem zahtjeva
Magistar financijsko-računovodstvene forenzike / magistra financijsko-računovodstvene forenzike
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja