Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Upravljanje rizicima prijevara u bankama i društvima za osiguranje

Razina HKO
7
Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
-
Znanstveno područje
Društvene znanosti
ECTS bodovi
4
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Minimalno završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij iz područja ekonomije ili završeni integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili preddiplomski stručni studij javne uprave ili preddiplomski stručni porezni studij.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim aplikacijama za analizu podataka - oprema za održavanje nastave (računala, projektor, pokazivač, ploča) - relevantne znanstvene baze podataka iz područja ekonomije - knjižnica s dostupnom obveznom i dopunskom literaturom - pristup znanstvenim i stručnim konferencijama iz područja ekonomije - nastavne baze u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (preporučeno područje / polje: društvene znanosti - polje ekonomija) - stručnjaci u nastavnim bazama (trgovačka društva, neprofitne organizacije i javnopravna tijela) u kojima se održava dio nastave (stručna praksa)

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim aplikacijama za analizu podataka KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (preporučeno područje / polje: društvene znanosti - polje ekonomija)

Postupak i primjeri vrednovanja

Primjeri vrednovanja pojedinih ishoda učenja unutar skupa ishoda učenja: Na pisanoj provjeri: 1. S obzirom na prikladnost sustava internih kontrola u banci, procijenite razinu rizika od prijevare u segmentu poslovanja koji se odnosi na trgovanje na financijskim tržištima. Navedite neke od upozoravajućih znakova koji upućuju na postojanje prijevare. 2. Na temelju činjenica iz navedenog slučaja prosudite razinu rizika organizirane prijevare u osiguranju. Kakav je profesionalni profil potencijalnih počinitelja? Navedite upozoravajuće znakove koji upućuju na prijevaru u osiguranju. 3. Na temelju podataka iz navedenog primjera procijenite razinu vjerojatnosti da trgovačko društvo sudjeluje u aktivnostima pranja novca. Koji upozoravajući znakovi su prisutni i koliko je svaki od njih značajan u oblikovanju vaše procjene? 4. Temeljem činjenica iz navedenog slučaja prosudite prikladnost sustava internih kontrola u banci. Koji su prema vašoj procjeni najveći nedostaci internih kontrola? 5. Analizirajte priloženi protuprijevarni program i predložite menadžmentu banke način na koji bi mogao povećati efikasnost sprječavanja prijevara. 6. Temeljem karakteristika navedenog slučaja od navedenih alata upravljanja rizicima prijevare odaberite onaj za koji smatrate da bi bio najprikladniji u navedenoj situaciji.

Ishodi učenja (6)
1.
Utvrditi upozoravajuće znakove prijevara internih i vanjskih počinitelja u bankarstvu.
2.
Utvrditi upozoravajuće znakove prijevara internih i vanjskih počinitelja u osiguranju.
3.
Procijeniti rizike pranja novca u bankarstvu i osiguranju.
4.
Prosuditi prikladnost sustava internih kontrola u bankarstvu i osiguranju.
5.
Preporučiti elemente procesa istraživanja prijevara u bankama i društvima za osiguranje.
6.
Izabrati alat za upravljanje rizicima prijevara.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Magistar financijsko-računovodstvene forenzike / magistra financijsko-računovodstvene forenzike - 28
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Procjenjivanje rizika prijevare u subjektima forenzične analize
Upisan temeljem zahtjeva
Magistar financijsko-računovodstvene forenzike / magistra financijsko-računovodstvene forenzike
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja