Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Intervjuiranje sudionika forenzične analize

Razina HKO
7
Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
-
Znanstveno područje
Interdisciplinarna područja znanosti
ECTS bodovi
4
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Minimalno završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij iz područja ekonomije ili završeni integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili preddiplomski stručni studij javne uprave ili preddiplomski stručni porezni studij.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim aplikacijama za analizu podataka - oprema za održavanje nastave (računala, projektor, pokazivač, ploča) - relevantne znanstvene baze podataka - knjižnica s dostupnom obveznom i dopunskom literaturom - pristup znanstvenim i stručnim konferencijama - nastavne baze u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (preporučena područja: društvene znanosti / biomedicina i zdravstvo) - stručnjaci u nastavnim bazama (trgovačka društva, neprofitne organizacije i javnopravna tijela) u kojima se održava dio nastave (stručna praksa)

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim aplikacijama za analizu podataka KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (preporučena područja: društvene znanosti / biomedicina i zdravstvo)

Postupak i primjeri vrednovanja

Primjeri vrednovanja pojedinih ishoda učenja unutar skupa ishoda učenja: Na usmenoj provjeri: 1. Navedite kako pripremiti i osigurati uvjete za forenzično ispitivanje posebno osjetljivih svjedoka. 2. Na praktičnim primjerima transkripata ispitivanja svjedoka analizirati prednosti forenzičnog intervjua u odnosu na standardnu proceduru kriminalističkog ispitivanja svjedoka. 3. Na praktičnim primjerima iskaza napraviti podjelu na objektivne i subjektivne načine prepoznavanja laži. 4. Na praktičnim primjerima transkripta forenzičnog intervjua primijeniti metodu CBCA (Criteria-based Content Analysis - Kriterijski temeljena sadržajna analiza) za utvrđivanje vjerodostojnosti iskaza svjedoka. 5. Preporučite odgovarajuće metode i tehnike s ciljem smanjivanja utjecaja psihičkih procesa na točnost svjedočenja. 6. Na praktičnom primjeru prosudite učinkovitost otvorenih, zatvorenih i uparenih pitanja na točnost svjedočenja. 7. Na praktičnoj primjeni osnova kognitivnog intervjua analizirati poboljšanje dosjećanja i prepoznavanja svjedoka.

Ishodi učenja (7)
1.
Pripremiti forenzično ispitivanje sukladno karakteristikama slučaja.
2.
Usporediti različite tehnike uzimanja izjava u forenzičnim ispitivanjima.
3.
Klasificirati načela za prepoznavanje laži.
4.
Utvrditi vjerodostojnost iskaza svjedoka u forenzičnim postupcima primjenom odgovarajućih tehnika za procjenu vjerodostojnosti iskaza.
5.
Predvidjeti psihičke procese na kojima se osniva svjedočenje.
6.
Utvrditi čimbenike i uvjete koji utječu na točnost svjedočenja te psihološke čimbenike u dosjećanju svjedoka.
7.
Odabrati tehnike za poboljšanje dosjećanja i prepoznavanja svjedoka.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Magistar financijsko-računovodstvene forenzike / magistra financijsko-računovodstvene forenzike - 28
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Intervjuiranje svjedoka u postupcima forenzične analize
Upisan temeljem zahtjeva
Magistar financijsko-računovodstvene forenzike / magistra financijsko-računovodstvene forenzike
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja