Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Kreiranje rješenja složenog problema iz područja financijsko-računovodstvene forenzike uz primjenu odgovarajuće znanstvene metodologije, literature i podataka

Razina HKO
7
Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
-
Znanstveno područje
Interdisciplinarna područja znanosti
ECTS bodovi
10
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Minimalno završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij iz područja ekonomije ili završeni integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili preddiplomski stručni studij javne uprave ili preddiplomski stručni porezni studij.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim aplikacijama za analizu podataka - oprema za održavanje nastave (računala, projektor, pokazivač, ploča) - relevantne znanstvene baze podataka iz područja ekonomije - knjižnica s dostupnom obveznom i dopunskom literaturom - pristup znanstvenim i stručnim konferencijama iz područja ekonomije - nastavne baze u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (preporučeno područje / polje: društvene znanosti - polje ekonomija) - stručnjaci u nastavnim bazama (trgovačka društva, neprofitne organizacije i javnopravna tijela) u kojima se održava dio nastave (stručna praksa)

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim aplikacijama za analizu podataka KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (preporučeno područje / polje: društvene znanosti - polje ekonomija)

Postupak i primjeri vrednovanja

Primjeri vrednovanja pojedinih ishoda učenja unutar skupa ishoda učenja: Na pisanoj provjeri: 1. Napišite diplomski rad u kojemu ćete na temelju postojećih znanstvenih istraživanja kritički razraditi odabranu problematiku iz područja financijsko-računovodstvene forenzike, postaviti hipoteze koje će se prihvatiti ili odbaciti temeljem primjene prikladne znanstvene metodologije, ponuditi moguća rješenja razmatranog problema i pokušati dati vlastiti znanstveni doprinos.

Ishodi učenja (6)
1.
Odabrati odgovarajuću literaturu u cilju teorijske obrade zadanog problema istraživanja iz područja financijsko-računovodstvene forenzike.
2.
Kritički vrednovati prethodna istraživanja iz područja financijsko-računovodstvene forenzike.
3.
Formulirati problem i predmet istraživanja diplomskog rada te istraživačke hipoteze.
4.
Povezivati znanja iz različitih područja forenzičnih znanosti.
5.
Osmisliti koncept istraživanja i primijeniti odgovarajuću istraživačku metodologiju.
6.
Argumentirano obrazložiti izvedene zaključke o problemu istraživanja iz područja financijsko-računovodstvene forenzike.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Magistar financijsko-računovodstvene forenzike / magistra financijsko-računovodstvene forenzike - 28
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Korištenje modela vrednovanja imovine i obveza u postupcima forenzične analize
Upisan temeljem zahtjeva
Magistar financijsko-računovodstvene forenzike / magistra financijsko-računovodstvene forenzike
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja