Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Preispitivanje etičkih principa i teorija u kontekstu forenzičnih znanosti

Razina HKO
7
Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
-
Znanstveno područje
Humanističke znanosti
ECTS bodovi
5
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Minimalno završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij iz područja ekonomije ili završeni integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili preddiplomski stručni studij javne uprave ili preddiplomski stručni porezni studij.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim aplikacijama za analizu podataka - oprema za održavanje nastave (računala, projektor, pokazivač, ploča) - relevantne znanstvene baze podataka - knjižnica s dostupnom obveznom i dopunskom literaturom - pristup znanstvenim i stručnim konferencijama - nastavne baze u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (preporučeno područje: humanističke znanosti)

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim aplikacijama za analizu podataka KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (preporučeno područje: humanističke znanosti)

Postupak i primjeri vrednovanja

Primjeri vrednovanja pojedinih ishoda učenja unutar skupa ishoda učenja: Na pisanoj provjeri: 1. Opišite različite etičke teorije koje su nastajale kroz povijest filozofije te izdvojite sve, uključujući i redukcionističke pristupe čovjeku kao subjektu etike te prosudite koje je jedino ispravno shvaćanje čovjeka kao moralnog bića. 2. Izdvojite i objasnite različite pokretače ljudskog djelovanja i protumačite bitne odrednice ljudskog djelovanja, ljudskog čina, po kojima se čovjek razlikuje od drugih živih bića i što mu omogućuje razumsku prosudbu i odluku koja se može etički i moralno vrednovati. 3. Navedite temeljna etička načela u forenzici u odnosu na cilj, metode i sredstva forenzičnih istraga (prikažite to na odabranom primjeru) te analizirajte europske konvencije kojima se štiti dostojanstvo čovjeka i života. 4. Polazeći s aspekta suvremene bioetike, navedite temeljne vrednote koje su ugrožene etičkim relativizmom i pluralizmom, a koje su nužne za ostvarivanje javnog morala te omogućuju poštivanje načela profesionalne etike odnosno osiguravaju sve potrebne uvjete moralnog i etičkog postupanja u profesionalnom životu. 5. Pluralizam etika podrazumijeva različita poimanja, tumačenja i shvaćanja uloge savjesti u procjenjivanju, rezoniranju i djelovanju pojedinca jer se bazira na različitim etičkim postavkama. Navedite primjere u kojima je došlo do kršenja etičkog kodeksa i pravila struke, posebice tijekom: prikupljanja dokaza, znanstvenog analiziranja odnosno interpretiranja i obrade dokaza te prezentacije na sudu. 6. Navedite i analizirajte primjere najčešćih etičkih propusta u forenzičnim istragama i analizama, a na odabranom primjeru prosudite profesionalne i etičke odluke koje su dovele do propusta te kritički evaluirajte posljedice takvih propusta, s etičkog aspekta. 7. Na praktičnom primjeru obavljanja profesionalne dužnosti forenzičara, obrazložite i usporedite razliku između etičke i moralne dileme koja se može pojaviti i opišite način kako biste tu dilemu riješili.

Ishodi učenja (7)
1.
Utvrditi različite etičke pristupe i teorije.
2.
Predložiti konstitutivne elemente prosudbe i donošenja etičkih ispravnih odluka.
3.
Podržati temeljna načela profesionalne etike u promicanju dostojanstva struke i njenih predmeta obrade.
4.
Integrirati različita etička pitanja i rješenja pojedinih sektora na različitim područjima (forenzične biomedicine, ekonomije, prava i drugim).
5.
Utvrditi krizu etike u određenim strukovnim modulima te ispravnost etičkih prosudbi na temelju poučenih profesionalnih kodeksa ponašanja i djelovanja.
6.
Procijeniti različite pristupe etičkom odlučivanju i posljedice.
7.
Utvrditi razlike nesavjesnog i neodgovornog profesionalnog ponašanja od etičkog.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Magistar financijsko-računovodstvene forenzike / magistra financijsko-računovodstvene forenzike - 28
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Komuniciranje s naručiteljem forenzične analize i različitim korisnicima forenzičnog izvještaja
Upisan temeljem zahtjeva
Magistar financijsko-računovodstvene forenzike / magistra financijsko-računovodstvene forenzike
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja