Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Kritičko preispitivanje i primjena znanstvene metodologije i statističkih postupaka

Razina HKO
7
Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
-
Znanstveno područje
Interdisciplinarna područja znanosti
ECTS bodovi
5
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Minimalno završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij iz područja ekonomije ili završeni integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili preddiplomski stručni studij javne uprave ili preddiplomski stručni porezni studij.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim aplikacijama za analizu podataka - oprema za održavanje nastave (računala, projektor, pokazivač, ploča) - relevantne znanstvene baze podataka - knjižnica s dostupnom obveznom i dopunskom literaturom - pristup znanstvenim i stručnim konferencijama iz područja ekonomije - nastavne baze u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (preporučeno područje: interdisciplinarno područje znanosti)

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim aplikacijama za analizu podataka KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (preporučeno područje: interdisciplinarno područje znanosti)

Postupak i primjeri vrednovanja

Primjeri vrednovanja pojedinih ishoda učenja unutar skupa ishoda učenja: Na pisanoj provjeri: 1. Na praktičnom primjeru pretražiti literaturu sukladno pravilima pretraživanja te odabrati najrelevantnije znanstvene publikacije sukladno zadanim parametrima pretraživanja. 2. Na članku koji student odabere napraviti recenziju prema recenzijskom obrascu. 3. Napisati kratak tekst uz primjenu zadanoga sustava citiranja i referenciranja. 4. Provjeravati svaki studentski seminar ili rad s pomoću softvera za provjeru istovjetnosti sadržaja. 5. Usporediti sličnosti i razlike pojedinih vrsta publikacija. Napisati strukturirani sažetak publiciranoga znanstvenog rada. 6. Izraditi životopis s pripadajućim dopisom. 7. Napraviti detaljan plan istraživanja uključujući hipotezu i ciljeve, materijale i metode, definirati uzorak, hodograme istraživanja, etička pitanja, razine statističke značajnosti. 8. Provesti statističku analizu zadanoga seta podataka.

Ishodi učenja (8)
1.
Kritički pregledati postojeću znanstvenu i stručnu literaturu.
2.
Recenzirati znanstveni i stručni članak.
3.
Odabrati prikladni način citiranja i referenciranja.
4.
Sintetizirati znanja o akademskoj čestitosti.
5.
Klasificirati vrste znanstvenih i stručnih publikacija.
6.
Sastaviti znanstvenu prepisku.
7.
Izraditi plan istraživanja.
8.
Statistički analizirati podatke.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Magistar financijsko-računovodstvene forenzike / magistra financijsko-računovodstvene forenzike - 28
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Korištenje informatičkih alata i programa u postupcima forenzične analize
Upisan temeljem zahtjeva
Magistar financijsko-računovodstvene forenzike / magistra financijsko-računovodstvene forenzike
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja