Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Utvrđivanje poslovnih situacija u kojima je narušeno tržišno natjecanje

Razina HKO
7
Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
-
Znanstveno područje
Društvene znanosti
ECTS bodovi
5
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Minimalno završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij iz područja ekonomije ili završeni integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili preddiplomski stručni studij javne uprave ili preddiplomski stručni porezni studij.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim aplikacijama za analizu podataka - oprema za održavanje nastave (računala, projektor, pokazivač, ploča) - relevantne znanstvene baze podataka iz područja ekonomije - knjižnica s dostupnom obveznom i dopunskom literaturom - pristup znanstvenim i stručnim konferencijama iz područja ekonomije - nastavne baze u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (preporučeno područje / polje: društvene znanosti - polje ekonomija) - stručnjaci u nastavnim bazama (trgovačka društva, neprofitne organizacije i javnopravna tijela) u kojima se održava dio nastave (stručna praksa)

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim aplikacijama za analizu podataka KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (preporučeno područje / polje: društvene znanosti - polje ekonomija)

Postupak i primjeri vrednovanja

Primjeri vrednovanja pojedinih ishoda učenja unutar skupa ishoda učenja: Na pisanoj provjeri: 1. Uzimajući u obzir navedene karakteristike promatranog trgovačkog društva i tržišta na kojemu djeluje, izračunajte njegov tržišni udio te procijenite njegovu ekonomsku i financijsku snagu na tržištu. 2. Procijenite tržišnu moć promatranog trgovačkog društva s obzirom na njegov tržišni udio i tip tržišta na kojemu djeluje. 3. Odredite vrijednost Herfindahl-Hirschmanova indeksa pojedine industrije. O kojoj tržišnoj strukturi je riječ u navedenim primjerima? 4. Na temelju odredbi Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja analizirajte ima li osnove da se poslovni događaji u trgovačkom društvu okarakteriziraju kao sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja? Navedite odredbe Zakona na kojima temeljite Vaše stajalište. 5. Usporedite pravnu regulativu zaštite tržišnog natjecanja u Sjedinjenim Američkim Državama i Europskoj uniji. Koje su najznačajnije razlike i kakav je utjecaj SAD-a na EU?

Ishodi učenja (5)
1.
Procijeniti položaj, tržišne udjele te ekonomsku i financijsku snagu poduzeća na tržištu.
2.
Izmjeriti tržišnu moć kojom raspolaže promatrano poduzeće.
3.
Utvrditi oblik tržišne strukture unutar koje djeluje promatrano poduzeće.
4.
Utvrditi poslovne situacije u kojima je narušeno tržišno natjecanje.
5.
Kritički analizirati koncept zaštite tržišnog natjecanja u okvirima europskog i hrvatskog tržišta.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Magistar financijsko-računovodstvene forenzike / magistra financijsko-računovodstvene forenzike - 28
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Primjenjivanje pravnih propisa u postupcima forenzične analize
Upisan temeljem zahtjeva
Magistar financijsko-računovodstvene forenzike / magistra financijsko-računovodstvene forenzike
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja