Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Primjena modela vrednovanja imovine i obveza u postupcima forenzične analize

Razina HKO
7
Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
-
Znanstveno područje
Društvene znanosti
ECTS bodovi
6
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Minimalno završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij iz područja ekonomije ili završeni integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili preddiplomski stručni studij javne uprave ili preddiplomski stručni porezni studij.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim aplikacijama za analizu podataka - oprema za održavanje nastave (računala, projektor, pokazivač, ploča) - relevantne znanstvene baze podataka iz područja ekonomije - knjižnica s dostupnom obveznom i dopunskom literaturom - pristup znanstvenim i stručnim konferencijama iz područja ekonomije - nastavne baze u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (preporučeno područje / polje: društvene znanosti - polje ekonomija) - stručnjaci u nastavnim bazama (trgovačka društva, neprofitne organizacije i javnopravna tijela) u kojima se održava dio nastave (stručna praksa)

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim aplikacijama za analizu podataka KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (preporučeno područje / polje: društvene znanosti - polje ekonomija)

Postupak i primjeri vrednovanja

Primjeri vrednovanja pojedinih ishoda učenja unutar skupa ishoda učenja: Na pisanoj provjeri: 1. Na temelju zadanih parametara napravite procjenu vrijednosti glavnice (EV) poduzeća. 2. Na temelju zadanih parametara utvrdite primjerenost otpremnine malim dioničarima. 3. Objasnite primjenu metode usporedbe „prije i poslije“ kod izračuna izgubljene dobiti. 4. Na temelju sljedećih podataka izračunajte WACC za društvo X: zahtijevana stopa prinosa na vlasnički kapital je 12%, trošak dužničkog kapitala je 6,07%, struktura kapitala na kraju zadnje godine poslovanja: udio vlastitog kapitala 81%, a udio duga (kreditnih obveza) 19%. 5. Utvrdite crvene zastavice odnosno indikatore prijevara u slučajevima tajnih dogovora između izvođača. 6. Na praktičnom primjeru restrukturiranja društva koje se provodi kroz odvajanje s osnivanjem utvrdite omjer zamjene udjela, baziran na knjigovodstvenoj metodi.

Ishodi učenja (6)
1.
Primijeniti modele i tehnike primjerene za vrednovanje različitih oblika imovine i obveza.
2.
Preispitati primjerenost otpremnine malim dioničarima s ciljem utvrđivanja pravične naknade.
3.
Utvrditi izgubljenu dobit u postupcima forenzične analize.
4.
Analizirati novčane tokove i primijeniti metode diskontiranja u postupcima forenzične analize.
5.
Predvidjeti moguće manipulacije u području javne nabave.
6.
Utvrditi primjerenost prijenosa imovine i obveza u postupku podjele društava kapitala.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Magistar financijsko-računovodstvene forenzike / magistra financijsko-računovodstvene forenzike - 28
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Korištenje modela vrednovanja imovine i obveza u postupcima forenzične analize
Upisan temeljem zahtjeva
Magistar financijsko-računovodstvene forenzike / magistra financijsko-računovodstvene forenzike
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja