Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Otkrivanje prijevara u financijskim izvještajima

Razina HKO
7
Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
-
Znanstveno područje
Društvene znanosti
ECTS bodovi
6
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Minimalno završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij iz područja ekonomije ili završeni integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili preddiplomski stručni studij javne uprave ili preddiplomski stručni porezni studij.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim aplikacijama za analizu podataka - oprema za održavanje nastave (računala, projektor, pokazivač, ploča) - relevantne znanstvene baze podataka iz područja ekonomije - knjižnica s dostupnom obveznom i dopunskom literaturom - pristup znanstvenim i stručnim konferencijama iz područja ekonomije - nastavne baze u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (preporučeno područje / polje: društvene znanosti - polje ekonomija) - stručnjaci u nastavnim bazama (trgovačka društva, neprofitne organizacije i javnopravna tijela) u kojima se održava dio nastave (stručna praksa)

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim aplikacijama za analizu podataka KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (preporučeno područje/polje: društvene znanosti - polje ekonomija)

Postupak i primjeri vrednovanja

Primjeri vrednovanja pojedinih ishoda učenja unutar skupa ishoda učenja: Na pisanoj provjeri: 1. Na temelju financijskih izvještaja analiziranog subjekta napravite horizontalnu i vertikalnu analizu te detektirajte moguća područja nepravilnosti. 2. Na temelju financijskih izvještaja analiziranog subjekta izračunajte Altman-ov Z score i procijenite opasnost od bankrota. 3. Navedite moguće računovodstvene postupke za agresivno povećanje troškova. 4. Predložite program preventivne forenzične analize za promatrani subjekt s ciljem zaštite i otkrivanja mogućih prijevara. 5. Preporučite odgovarajuće metode i tehnike s ciljem otkrivanja prijevare u blagajničkom poslovanju određenog poslovnog subjekta. 6. Na temelju dobivenih podataka izračunajte moguću skrivenu dobit te skrivenu profitnu maržu i skriveni povrat na aktivu. 7. Opišite moguće manipulacije sa stavkom rezerviranja u poslovnom subjektu te navedite kako bi u forenzičnoj analizi provjerili ispravnost evidentiranja pozicije rezerviranja u financijskim izvještajima. 8. Navedite situacije u kojima se primjenom Benfordova zakona mogu uočiti nepravilnosti u financijskim izvještajima.

Ishodi učenja (8)
1.
Preispitati strukturu i sadržaj financijskih izvještaja s ciljem detektiranja neuobičajenih pozicija i odnosa unutar financijskih izvještaja te otkrivanja područja visokog rizika od prijevara.
2.
Odabrati metode koje su relevantne za procjenu financijskog položaja i predviđanje poslovnog neuspjeha određenog subjekta.
3.
Razlikovati područja zloupotrebe kreativnog računovodstva s ciljem prepoznavanja i uočavanja manipulacija u financijskim izvještajima.
4.
Osmisliti postupak forenzične analize u skladu s potrebama naručitelja i ciljevima forenzične analize.
5.
Preporučiti odgovarajuće forenzične metode i tehnike sukladno problemu istraživanja.
6.
Detektirati skrivenu dobit u poslovnim subjektima.
7.
Kombinirati istraživačke metode i tehnike i profesionalni skepticizam u svrhu kontroliranja točnosti i pouzdanosti dokumentacije, prepoznavanja problema forenzične analize i otkrivanja nepravilnosti u različitim izvještajima.
8.
Kritički preispitati prikupljene dokaze u svrhu donošenja zaključaka forenzične analize.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Magistar financijsko-računovodstvene forenzike / magistra financijsko-računovodstvene forenzike - 28
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Primjenjivanje metoda i tehnika analize financijskih izvještaja u postupcima forenzične analize
Upisan temeljem zahtjeva
Magistar financijsko-računovodstvene forenzike / magistra financijsko-računovodstvene forenzike
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja