Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Kritičko preispitivanje sustava platnog prometa u postupku forenzične analize

Razina HKO
7
Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
-
Znanstveno područje
Društvene znanosti
ECTS bodovi
5
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Minimalno završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij iz područja ekonomije ili završeni integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili preddiplomski stručni studij javne uprave ili preddiplomski stručni porezni studij.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim aplikacijama za analizu podataka - oprema za održavanje nastave (računala, projektor, pokazivač, ploča) - relevantne znanstvene baze podataka iz područja ekonomije - knjižnica s dostupnom obveznom i dopunskom literaturom - pristup znanstvenim i stručnim konferencijama iz područja ekonomije - nastavne baze u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (preporučeno područje/polje: društvene znanosti - polje ekonomija) - stručnjaci u nastavnim bazama (trgovačka društva, neprofitne organizacije i javnopravna tijela) u kojima se održava dio nastave (stručna praksa)

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim aplikacijama za analizu podataka KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (preporučeno područje/polje: društvene znanosti - polje ekonomija)

Postupak i primjeri vrednovanja

Primjeri vrednovanja pojedinih ishoda učenja unutar skupa ishoda učenja: Na usmenoj provjeri: 1. Definirajte pojam platnog prometa s obzirom na aktivnosti i obuhvat. Navedite temeljne funkcije platnog prometa. 2. Navedite institucije koje pružaju usluge platnog prometa. Imenujte instituciju koja obavlja nadzor nad institucijama za platni promet. Specificirajte tri osnovna oblika plaćanja i ukratko opišite jednog od njih. 3. Na temelju prikazane slike bankomata procijenite razinu vjerojatnosti (niska/srednja/visoka) prijevare putem "skimminga". Koji upozoravajući znakovi su prisutni i koliko je svaki od njih značajan u oblikovanju vaše procjene? 4. Izradite analizu rizika od pranja novca uzimajući u obzir navedene čimbenike rizika koji se odnose na stranke, države, proizvode, usluge ili transakcije i kanale dostave. Koje od navedenih društava prema vašoj procjeni ima najveći stupanj rizika? 5. Analizirajte financijske izvještaje trgovačkog društva u razdoblju od 5 godina. Jesu li prisutni indikatori koji upućuju na prisutnost aktivnosti pranja novca? Prepoznajete li faze karakteristične za proces pranja novca? 6. Opišite postupak ovrhe na novčanim sredstvima ovršenika. Koja novčana sredstva su izuzeta od ovrhe temeljem odredbi Ovršnog zakona? 7. Navedite koja plaćanja i naplate su dopušteni između rezidenata i nerezidenata? Koji su izuzetci od navedenoga? 8. Koji instrument osiguranja plaćanja biste okarakterizirali kao prihvatljiviji za vjerovnika - mjenicu ili zadužnicu? Obrazložite vaše stajalište i potkrijepite ga primjerom iz poslovne prakse.

Ishodi učenja (8)
1.
Preispitati funkcioniranje sustava platnog prometa.
2.
Klasificirati pružatelje platnih usluga, vrste platnih transakcija i osnovne oblike plaćanja.
3.
Utvrditi upozoravajuće znakove koji upućuju na postojanje prijevare u platnim transakcijama.
4.
Utvrđivanje rizika platne transakcije s aspekta Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
5.
Upravljati rizicima u području pranja novca i financiranja terorizma.
6.
Preispitati postupak ovrhe na novčanim sredstvima i postupanje sa sredstvima izuzetim od ovrhe.
7.
Utvrditi dopuštene i nedopuštene radnje u platnom prometu s inozemstvom.
8.
Procijeniti posljedice izdavanja instrumenta osiguranja plaćanja na novčana sredstva poduzeća.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Magistar financijsko-računovodstvene forenzike / magistra financijsko-računovodstvene forenzike - 28
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Primjenjivanje regulative iz područja platnog prometa u postupcima forenzične analize
Upisan temeljem zahtjeva
Magistar financijsko-računovodstvene forenzike / magistra financijsko-računovodstvene forenzike
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja