Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Preispitivanje poreznih i drugih propisa u svrhu otkrivanja poreznih nepravilnosti

Razina HKO
7
Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
-
Znanstveno područje
Društvene znanosti
ECTS bodovi
5
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Minimalno završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij iz područja ekonomije ili završeni integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili preddiplomski stručni studij javne uprave ili preddiplomski stručni porezni studij.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim aplikacijama za analizu podataka - oprema za održavanje nastave (računala, projektor, pokazivač, ploča) - relevantne znanstvene baze podataka iz područja ekonomije i prava - knjižnica s dostupnom obveznom i dopunskom literaturom - pristup znanstvenim i stručnim konferencijama iz područja ekonomije i prava - nastavne baze u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (preporučeno područje/polje: društvene znanosti - polje ekonomija ili pravo) - stručnjaci u nastavnim bazama (trgovačka društva, neprofitne organizacije i javnopravna tijela) u kojima se održava dio nastave (stručna praksa)

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim aplikacijama za analizu podataka KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (preporučeno područje/polje: društvene znanosti - polje ekonomija ili pravo)

Postupak i primjeri vrednovanja

Primjeri vrednovanja pojedinih ishoda učenja unutar skupa ishoda učenja: Na pisanoj provjeri: 1. Navedite karakteristike poreza na dobit, poreza na dodanu vrijednost i poreza na dohodak. Koji od navedenih poreznih oblika ima regresivno djelovanje? 2. Popunite tablicu traženim karakteristikama poreznih sustava za navedene države. Usporedite porezni sustav Republike Hrvatske s poreznim sustavima ostalih država. Navedite sličnosti i razlike. 3. Temeljem priloženog PD obrasca analizirajte može li se porezni obveznik klasificirati kao rizičan s obzirom na mogućnost računovodstvene prijevare? Koje stavke upućuju na takav zaključak? 4. Na temelju priloženih poreznih izvještaja identificirajte znakove koji upućuju na prisutnost porezne prijevare i sukladno tome procijenite rizičnost poslovnih subjekata. 5. Analizirajte karakteristike navedenog slučaja i procijenite koji indikatori upućuju na prisutnost kružne porezne prijevare. Skicirajte tijek transakcija među sudionicima kružne prijevare. 6. Na temelju zadanih informacija provedite forenzičnu analizu financijskih izvještaja i pokušajte otkriti koje je od navedenih trgovačkih društava izvršilo poreznu prijevaru. Navedite činjenice na kojima temeljite Vašu procjenu. 7. Utvrdite specifičnosti navedenog slučaja s obzirom na odredbe poreznih propisa koje je trgovačko društvo prekršilo i sukladno tome oblikujte izvještaj o poreznom nadzoru.

Ishodi učenja (7)
1.
Utvrditi najznačajnije porezne oblike te karakteristike poreznog sustava RH.
2.
Usporediti porezni sustav RH s poreznim sustavima zemalja članica EU i utvrditi postignuti stupanj harmoniziranosti.
3.
Kritički preispitati porezne izvještaje i obračun poreza na dobit, poreza na dodanu vrijednost i poreza na dohodak s ciljem detektiranja rizičnih poreznih obveznika i mogućih manipulacija u iskazivanju poreznih obveza.
4.
Utvrditi upozoravajuće znakove koji upućuju na utaju poreza ili agresivno izbjegavanje porezne obveze.
5.
Utvrditi povezanost poreznog obveznika s drugim poslovnim subjektima u svrhu izbjegavanja poreza.
6.
Primijeniti modele i tehnike forenzične analize u svrhu otkrivanja poreznih nepravilnosti.
7.
Kreirati izvještaj o poreznom nadzoru i komunicirati s nadležnim državnim tijelima radi iniciranja poreznih, prekršajnih i kaznenih postupaka.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Magistar financijsko-računovodstvene forenzike / magistra financijsko-računovodstvene forenzike - 28
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Primjenjivanje poreznih propisa u postupcima forenzične analize
Upisan temeljem zahtjeva
Magistar financijsko-računovodstvene forenzike / magistra financijsko-računovodstvene forenzike
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja