Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Utvrđivanje uloge informacijskih tehnologija u forenzičnim znanostima

Razina HKO
7
Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
-
Znanstveno područje
Tehničke znanosti
ECTS bodovi
5
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Minimalno završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij iz područja ekonomije ili završeni integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili preddiplomski stručni studij javne uprave ili preddiplomski stručni porezni studij.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim aplikacijama za analizu podataka - oprema za održavanje nastave (računala, projektor, pokazivač, ploča) - relevantne znanstvene baze podataka iz područja tehničkih znanosti - knjižnica s dostupnom obveznom i dopunskom literaturom - pristup znanstvenim i stručnim konferencijama iz područja tehničkih znanosti - nastavne baze u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (preporučeno područje tehničkih znanosti ) - stručnjaci u nastavnim bazama (trgovačka društva, neprofitne organizacije i javnopravna tijela) u kojima se održava dio nastave (stručna praksa)

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim aplikacijama za analizu podataka KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (preporučeno područje tehničkih znanosti )

Postupak i primjeri vrednovanja

Primjeri vrednovanja pojedinih ishoda učenja unutar skupa ishoda učenja: Na usmenoj provjeri: 1. Navedite proceduru sigurnog prikupljanja podataka digitalnih dokaza te identifikaciju sumnjivih podataka. Također identificirajte mogući digitalni dokaz. 2. Objasnite specifičnosti pojedinih programskih i hardverskih alata za forenzičnu analizu za Linux i Windows operacijske sustave. 3. Pretpostavite da su prilikom krađe intelektualnog vlasništva ukradeni tajni dokumenti. Objasnite prilikom analize tvrdog diska proceduru pronalaženja dokaznog materijala te također izdvojite koji tip podataka bi bio interesantan za analizu i traženje dokaznog materijala. 4. Navedite koji komercijalni i besplatni forenzički alati mogu poslužiti za izradu završnog izvještaja analize digitalnog dokaza. 5. Na koji način se može ugroziti sigurnost informacijskog sustava kako bi napadač dobio kontrolu nad računalom. 6. Navedite i identificirajte, na praktičnom primjeru, potencijalne uređaje koji mogu služiti kao digitalni dokazi te izdvojite podatke koji bi bili područje interesa u forenzičnoj analizi. 7. Objasnite zašto radimo kopiju elektroničkog dokaza, kako osiguravamo da kopija bude relevantan dokaz pri analizi te navedite što je bitno osigurati kako dokazni materijal ni u jednom trenutku ne bi postao neuporabljiv.

Ishodi učenja (7)
1.
Utvrditi i predvidjeti zlouporabu informacijskih tehnologija.
2.
Preporučiti softverske i hardverske alate prikladne za primjenu u forenzičnim istraživanjima.
3.
Klasificirati i analizirati relevantne podatke s ciljem detektiranja indikatora prijevare.
4.
Koristiti informatičke alate u svrhu prezentiranja rezultata forenzične analize.
5.
Utvrditi sigurnosne aspekte informacijskih sustava.
6.
Klasificirati relevantne podatke u slučajevima zlouporabe informacijskih tehnologija.
7.
Primijeniti suvremenu metodologiju i tehnologiju forenzičnih znanosti.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Magistar financijsko-računovodstvene forenzike / magistra financijsko-računovodstvene forenzike - 28
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Korištenje informatičkih alata i programa u postupcima forenzične analize
Upisan temeljem zahtjeva
Magistar financijsko-računovodstvene forenzike / magistra financijsko-računovodstvene forenzike
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja