Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Preispitivanje gospodarskih kaznenih djela i kaznene odgovornosti pravnih osoba za gospodarska kaznena djela

Razina HKO
7
Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
-
Znanstveno područje
Društvene znanosti
ECTS bodovi
6
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Minimalno završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij iz područja ekonomije ili završeni integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili preddiplomski stručni studij javne uprave ili preddiplomski stručni porezni studij.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim aplikacijama za analizu podataka - oprema za održavanje nastave (računala, projektor, pokazivač, ploča) - relevantne znanstvene baze podataka iz područja ekonomije i prava - knjižnica s dostupnom obveznom i dopunskom literaturom - pristup znanstvenim i stručnim konferencijama iz područja ekonomije i prava - nastavne baze u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (preporučeno područje/polje: društvene znanosti - polje pravo) - stručnjaci u nastavnim bazama (trgovačka društva, neprofitne organizacije i javnopravna tijela) u kojima se održava dio nastave (stručna praksa)

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim aplikacijama za analizu podataka KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (preporučeno područje/polje: društvene znanosti - polje pravo)

Postupak i primjeri vrednovanja

Primjeri vrednovanja pojedinih ishoda učenja unutar skupa ishoda učenja: Na usmenoj provjeri: 1. Navesti što sve čini gospodarski kriminalitet odnosno koja su to kaznena djela protiv gospodarstva koja poznaje hrvatski Kazneni zakon. 2. Proučiti praktični primjer te procijeniti postoje li temelji kaznene odgovornosti pravnih i fizičkih osoba za gospodarska kaznena djela. 3. Protumačiti pojam odgovorne osobe prema Zakonu o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela. 4. Navesti značajke gospodarskog kriminaliteta te utvrditi što sve čini gospodarski kriminalitet. 5. Na zadanom praktičnom primjeru utvrditi postoje li temelji kaznene odgovornosti za određeno gospodarsko kazneno djelo. 6. Na zadanom primjeru utvrditi koji su opći instituti primijenjeni te odrediti o kojem je kaznenom djelu riječ.

Ishodi učenja (6)
1.
Klasificirati pojedina gospodarska kaznena djela.
2.
Istražiti gospodarska kaznena djela te procijeniti temelje kaznene odgovornosti pravnih i fizičkih osoba za gospodarska kaznena djela.
3.
Utvrditi pojam pravnih i fizičkih osoba kao počinitelja gospodarskih kaznenih djela.
4.
Klasificirati krug gospodarskih kaznenih djela i odrediti s tim u vezi pojam gospodarskog kriminaliteta.
5.
Preispitati temelje kaznene odgovornosti za gospodarska kaznena djela.
6.
Preispitati primjenu odabranih općih instituta kaznenog prava u području gospodarskog kriminaliteta te odrediti o kojem je kaznenom djelu riječ.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Magistar financijsko-računovodstvene forenzike / magistra financijsko-računovodstvene forenzike - 28
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Primjenjivanje pravnih propisa u postupcima forenzične analize
Upisan temeljem zahtjeva
Magistar financijsko-računovodstvene forenzike / magistra financijsko-računovodstvene forenzike
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja