Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Preispitivanje adekvatnih propisa iz područja građanskog i kaznenog zakonodavstva

Razina HKO
7
Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
-
Znanstveno područje
Društvene znanosti
ECTS bodovi
6
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Minimalno završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij iz područja ekonomije ili završeni integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili preddiplomski stručni studij javne uprave ili preddiplomski stručni porezni studij.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim aplikacijama za analizu podataka - oprema za održavanje nastave (računala, projektor, pokazivač, ploča) - relevantne znanstvene baze podataka iz područja ekonomije i prava - knjižnica s dostupnom obveznom i dopunskom literaturom - pristup znanstvenim i stručnim konferencijama iz područja ekonomije i prava - nastavne baze u kojima se održava dio nastave (stručna praksa) KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (preporučeno područje / polje: društvene znanosti - polje pravo) - stručnjaci u nastavnim bazama (trgovačka društva, neprofitne organizacije i javnopravna tijela) u kojima se održava dio nastave (stručna praksa)

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

MATERIJALNI UVJETI: - predavaonica opremljena računalima s osiguranim pristupom internetu i instaliranim računalnim aplikacijama za analizu podataka KADROVSKI UVJETI: - sveučilišni nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna i suradnici izabrani u suradnička zvanja (preporučeno područje / polje: društvene znanosti - polje pravo)

Postupak i primjeri vrednovanja

Primjeri vrednovanja pojedinih ishoda učenja unutar skupa ishoda učenja: Na pisanoj/usmenoj provjeri: 1. Na praktičnim primjerima prepoznati i utvrditi faze u građanskom i kaznenom postupku. 2. Proučiti praktični primjer te utvrditi činjenice i dokaze u određenom sudskom predmetu. 3. Koje vrste i tipovi ugovora postoje u obveznom pravu? Na zadanom primjeru procijeniti o kojoj se vrsti i tipu ugovora radi. 4. Navesti temeljne razlike između parničnog i izvanparničnog postupka. 5. Navesti vrste pravnih lijekova. Analizirati primjer iz sudske prakse te navesti o kojoj je vrsti pravnog lijeka riječ. 6. Koji su elementi formalnog pojma kaznenog djela? Na zadanom primjeru utvrditi jesu li se ispunili elementi kaznenog djela. 7. Na primjeru iz prakse utvrditi s kojim oblikom krivnje počinitelj postupa. 8. Koje vrste kaznenopravnih sankcija postoje u hrvatskom kaznenom pravu? Proučiti određeni sudski predmet te utvrditi koju je vrstu kaznenopravne sankcije sud izrekao osuđeniku?

Ishodi učenja (8)
1.
Utvrditi tijek građanskog i kaznenog postupka.
2.
Preispitati činjenice i dokaze u sudskom postupku.
3.
Preispitati relevantne odredbe Zakona o obveznim odnosima s posebnim naglaskom na vrste i tipove ugovora te pretpostavke odgovornosti za štetu.
4.
Razlikovati parnični i izvanparnični postupak.
5.
Klasificirati pravne lijekove u parničnom postupku.
6.
Utvrditi elemente pojma kaznenog djela.
7.
Analizirati oblike krivnje u kaznenom pravu.
8.
Kritički procijeniti vrste kaznenopravnih sankcija.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Magistar financijsko-računovodstvene forenzike / magistra financijsko-računovodstvene forenzike - 28
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Primjenjivanje pravnih propisa u postupcima forenzične analize
Upisan temeljem zahtjeva
Magistar financijsko-računovodstvene forenzike / magistra financijsko-računovodstvene forenzike
Datum upisa
25.2.2021
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja