Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Savjetodavni rad u odgojno-obrazovnoj ustanovi

Razina HKO
7
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport
Podsektor
-
Znanstveno područje
Društvene znanosti
ECTS bodovi
4
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Jednako uvjetima za pristupanje stjecanju kvalifikacije.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja
Skup ishoda učenja može se steći neformalnim i informalnim putem. Ako se skup ishoda učenja stječe u kontroliranim uvjetima, preporuča se da ustanova osigura uvjete za pohađanje teorijskoga dijela nastave, samostalni rad na proučavanju literature i mogućnost praktičnoga dijela nastave u odgojno-obrazovnoj ustanovi uz mentora ravnatelja. Potrebne su opremljene učionice s pripadajućom opremom i tehnikom (računalo s projektorom, kamera za snimanje simuliranih situacija), knjižnica s dovoljnim brojem primjeraka stručne literature, potpisani sporazum o suradnji s odgojno-obrazovnom ustanovom u kojoj će se izvoditi praktični dio rada. Za stjecanje ovoga skupa ishoda učenja potrebni su stručnjaci iz znanstvenog polja pedagogije ili psihologije (specijalizirani za izvođenje savjetodavnog rada), mentori u odgojno-obrazovnim ustanovama (iskusni ravnatelji ̶ minimalna dva mandata na dužnosti ravnatelja, iskustvo u provođenju programa osposobljavanja i usavršavanja ravnatelja).
Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja
Materijalni uvjeti: Za osiguravanje usmenih ili pisanih provjera: Učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena minimalno računalom, projektorom, kamerom, internetskom vezom i opremom za pisanje (npr. bijela ploča ili pametna ploča) Za osiguravanje izrade praktičnih zadataka: pristup odgojno-obrazovnoj ustanovi, mogućnost kontakta s ravnateljem i stručnim suradnikom u ustanovi Kadrovski uvjeti: Osobe koje provode vrednovanje moraju imati najmanje znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog polja pedagogije ili psihologije, uz objavljene znanstvene radove koji uključuju temu savjetodavnog rada, u suradnji s ovlaštenim mentorima u odgojno-obrazovnoj ustanovi (iskusni ravnatelji - minimalna dva mandata na dužnosti ravnatelja, iskustvo u provođenju programa osposobljavanja i usavršavanja ravnatelja).
Postupak i primjeri vrednovanja
1. Ishod se vrednuje usmenim/pismenim ispitom u kojemu pristupnik navodi i obrazlaže temeljne spoznaje o savjetodavnom radu 2. Ishod se vrednuje pisanim ispitom u kojem pristupnik analizira različite probleme s kojima se susreću zaposlenici i drugi subjekti odgojno-obrazovne ustanove kojima je potrebno savjetovanje. Primjer: pristupnik analizira problem profesionalnog sagorijevanja zaposlenika (burn-out) 3. Ishod se vrednuje prezentacijom praktičnog zadatka u kojem pristupnik demonstrira primjenu tehnike savjetodavnog rada na odabranoj problemskoj situaciji (primjerice, profesionalnog sagorijevanja zaposlenika na poslu) 4. Ishod se vrednuje izradom praktičnog zadatka u kojem pristupnik opisuje izradu i primjenu odabranog instrumenta savjetodavnog rada (primjerice, protokol za vođeni razgovor)
Ishodi učenja (4)
1.
Izložiti stručne spoznaje u podlozi savjetodavnog rada (teorijsko-metodološke spoznaje o savjetodavnom radu, modeli i pristupi savjetodavnog rada, tehnike savjetodavnog rada);
2.
Identificirati i analizirati različite probleme s kojima se susreću zaposlenici i drugi subjekti odgojno-obrazovne ustanove kojima je potrebno savjetovanje;
3.
Izraditi i primijeniti različite instrumente i protokole savjetodavnog rada.
4.
Odabrati i primijeniti adekvatnu tehniku savjetovanja s obzirom na problem i subjekte kojima treba savjetovanje, i u suradnji s drugim stručnjacima koji mogu s ravnateljem sudjelovati u savjetovanju
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Ravnatelj/ica odgojno-obrazovne ustanove - 27
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
SAVJETODAVNI RAD U ODGOJNO OBRAZOVNOJ USTANOVI
Upisan temeljem zahtjeva
Ravnatelj/ica odgojno-obrazovne ustanove
Datum upisa
13.11.2020
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja