Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Planiranje i programiranje rada odgojno-obrazovne ustanove

Razina HKO
7
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport
Podsektor
-
Znanstveno područje
Društvene znanosti
ECTS bodovi
5
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Jednako uvjetima za pristupanje stjecanju kvalifikacije.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja
Skup ishoda učenja može se steći neformalnim i informalnim putem. Ako se skup ishoda učenja stječe u kontroliranim uvjetima, preporuča se da ustanova osigura uvjete za pohađanje teorijskoga dijela nastave, samostalni rad na proučavanju literature i mogućnost praktičnoga dijela nastave u odgojno-obrazovnoj ustanovi uz mentora ravnatelja. Potrebne su opremljene učionice s pripadajućom opremom i tehnikom (računalo s projektorom, kamera za snimanje simuliranih situacija), knjižnica s dovoljnim brojem primjeraka stručne literature, potpisani sporazum o suradnji ustanove s vanjskim dionicima (odgojno-obrazovnom ustanovom). Za stjecanje ovoga skupa ishoda učenja potrebni su stručnjaci iz polja pedagogije (specijalizirani za polje opće pedagogije i didaktike), mentori u odgojno-obrazovnim ustanovama (iskusni ravnatelji ̶ minimalna dva mandata na dužnosti ravnatelja, iskustvo u provođenju programa osposobljavanja i usavršavanja ravnatelja).
Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja
Materijalni: Za osiguravanje usmenih ili pisanih provjera: Učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena minimalno računalom, projektorom, internetskom vezom i opremom za pisanje (npr. bijela ploča ili pametna ploča) Za osiguravanje izrade praktičnih zadataka: pristup odgojno-obrazovnoj ustanovi, mogućnost kontakta s ravnateljem i stručnim suradnikom u ustanovi Kadrovski: Osobe koje provode vrednovanje moraju imati najmanje znanstveno-nastavno zvanje docenta uz objavljene znanstvene radove koji uključuju teme iz polja opće pedagogije i didaktike u suradnji s ovlaštenim mentorima u odgojno-obrazovnoj ustanovi (iskusni ravnatelji - minimalna dva mandata na dužnosti ravnatelja, iskustvo u provođenju programa osposobljavanja i usavršavanja ravnatelja).
Postupak i primjeri vrednovanja
1. Ishod se vrednuje usmenim/pismenim ispitom u kojemu pristupnik navodi i obrazlaže temeljne spoznaje o planiranju i programiranju rada te demonstrira primjenu spoznaja na konkretnim primjerima iz pedagoške prakse. 2. Ishod se vrednuje izradom praktičnog zadatka (godišnjeg plana i programa rada odgojno-obrazovne ustanove) i prezentiranjem zadatka pred ocjenjivačem 3. Ishod se vrednuje usmenim ili pismenim ispitom u kojemu pristupnik obrazlaže planiranje uvjeta za učinkovito funkcioniranje rada odgojno-obrazovne ustanove i načine na koje će osigurati te uvjete. 4. Ishod se vrednuje praktičnim zadatkom u kojem pristupnik opisuje tehnike samovrednovanja i vrednovanja uspješnosti rada odgojno-obrazovne ustanove, izrađuje plan (samo)vrednovanja i na konkretnom primjeru provodi (samo)vrednovanje određenog aspekta rada odgojno-obrazovne ustanove 5. Ishod se vrednuje praktičnim zadatkom u kojem pristupnik izrađuje plan unapređivanja rada odgojno-obrazovne ustanove na temelju provedenoga (samo)vrednovanja i prezentira zadatak pred ocjenjivačem
Ishodi učenja (5)
1.
Opisati načela planiranja i programiranja rada odgojno-obrazovne ustanove
2.
Izraditi godišnji plan i program rada odgojno-obrazovne ustanove
3.
Planirati i osigurati uvjete za učinkovito funkcioniranje rada odgojno-obrazovne ustanove
4.
Opisati, planirati i primijeniti tehnike samovrednovanja i vrednovanja uspješnosti rada odgojno-obrazovne ustanove
5.
Planirati unapređivanje rada odgojno-obrazovne ustanove na temelju provedenoga (samo)vrednovanja
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Ravnatelj/ica odgojno-obrazovne ustanove - 27
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE RADA ODGOJNO OBRAZOVNE USTANOVE
Upisan temeljem zahtjeva
Ravnatelj/ica odgojno-obrazovne ustanove
Datum upisa
13.11.2020
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja