Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Osiguranje kvalitete odgojno-obrazovne ustanove

Razina HKO
7
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport
Podsektor
-
Znanstveno područje
Društvene znanosti
ECTS bodovi
4
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Jednako uvjetima za pristupanje stjecanju kvalifikacije.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja
Skup ishoda učenja može se steći neformalnim i informalnim putem. Ako se skup ishoda učenja stječe u kontroliranim uvjetima, preporuča se da ustanova osigura uvjete za pohađanje teorijskoga dijela nastave, samostalni rad na proučavanju literature i mogućnost praktičnoga dijela nastave u odgojno-obrazovnoj ustanovi uz mentora ravnatelja. Potrebne su opremljene učionice s pripadajućom opremom i tehnikom (računalo s projektorom, kamera za snimanje simuliranih situacija), knjižnica s dovoljnim brojem primjeraka stručne literature, potpisani sporazum o suradnji ustanove s vanjskim dionicima (odgojno-obrazovnom ustanovom, strukovnom udrugom). Za stjecanje ovoga skupa ishoda učenja potrebni su stručnjaci profila pedagogije (specijalizirani za područje obrazovne politike, pedagoškog menadžmenta) i mentori u odgojno-obrazovnim ustanovama (iskusni ravnatelji ̶ radni staž veći od 10 godina, aktivna uloga u strukovnoj udruzi).
Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja
Materijalni uvjeti: Za osiguravanje usmenih ili pisanih provjera: Učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena minimalno računalom, projektorom, kamerom, internetskom vezom i opremom za pisanje (npr. bijela ploča ili pametna ploča) Za osiguravanje izrade praktičnih zadataka: pristup odgojno-obrazovnoj ustanovi, mogućnost kontakta s ravnateljem u ustanovi. Osobe koje provode vrednovanje moraju imati najmanje znanstveno-nastavno zvanje docenta uz objavljene znanstvene radove koji uključuju temu osiguranja kvalitete u odgoju i obrazovanju, u suradnji s ovlaštenim mentorima u odgojno-obrazovnoj ustanovi (iskusni ravnatelji).
Postupak i primjeri vrednovanja
1. Pristupnik opisuje fenomen u situaciji usmenog ili pisanog ispita u formi zadataka esejskog tipa, navodeći relevantne spoznaje iz literature. 2. Pristupnik opisuje suvremene trendove i istraživanja kvalitete odgojno-obrazovne ustanove u situaciji usmenog ili pisanog ispita u formi zadataka esejskog tipa 3. Pristupnik opisuje konkretan primjer iz prakse u formi praktičnog zadatka. Primjer: opisuje projekt samovrednovanja škola 4. Pristupnik izrađuje praktični zadatak u kojem osmišljava postupak i provodi ga u odgojno-obrazovnoj ustanovi.
Ishodi učenja (4)
1.
Objasniti fenomen osiguranja kvalitete odgojno-obrazovne ustanove u skladu sa suvremenim znanstvenim i stručnim spoznajama;
2.
Opisati suvremene trendove i istraživanja osiguranja kvalitete odgojno-obrazovne ustanove u globalnom i nacionalnom kontekstu;
3.
Opisati elemente i mehanizme osiguranja kvalitete odgojno-obrazovnih ustanova na konkretnim primjerima iz prakse;
4.
Osmisliti i provesti postupke samovrednovanja i vrednovanja u odgojno-obrazovnoj ustanovi u skladu s relevantnim stručnim preporukama.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Ravnatelj/ica odgojno-obrazovne ustanove - 27
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
OSIGURAVANJE KVALITETE ODGOJNO OBRAZOVNE USTANOVE
Upisan temeljem zahtjeva
Ravnatelj/ica odgojno-obrazovne ustanove
Datum upisa
13.11.2020
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja