Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Organizacijsko upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom

Razina HKO
7
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport
Podsektor
-
Znanstveno područje
Društvene znanosti
ECTS bodovi
4
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Jednako uvjetima za pristupanje stjecanju kvalifikacije.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja
Skup ishoda učenja može se steći neformalnim i informalnim putem. Ako se skup ishoda učenja stječe u kontroliranim uvjetima, preporuča se da ustanova osigura uvjete za pohađanje teorijskoga dijela nastave, samostalni rad na proučavanju literature i mogućnost praktičnoga dijela nastave u odgojno-obrazovnoj ustanovi uz mentora ravnatelja. Potrebne su opremljene učionice s pripadajućom opremom i tehnikom (računalo s projektorom, kamera za snimanje simuliranih situacija), knjižnica s dovoljnim brojem primjeraka stručne literature, potpisani sporazum o suradnji s odgojno-obrazovnom ustanovom u kojoj će se izvoditi praktični dio rada. Za stjecanje ovoga skupa ishoda učenja potrebni su stručnjaci iz znanstvenog polja pedagogije ili ekonomije koji imaju znanstvene i stručne reference iz područja menadžmenta u odgoju i obrazovanju, i mentori u odgojno-obrazovnim ustanovama (iskusni ravnatelji ̶ minimalna dva mandata na dužnosti ravnatelja, iskustvo u provođenju programa osposobljavanja i usavršavanja ravnatelja).
Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja
Materijalni uvjeti: Za osiguravanje usmenih ili pisanih provjera: Učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena minimalno računalom, projektorom, kamerom, internetskom vezom i opremom za pisanje (npr. bijela ploča ili pametna ploča) Za osiguravanje izrade praktičnih zadataka: pristup odgojno-obrazovnoj ustanovi, mogućnost kontakta s ravnateljem u ustanovi. Kadrovski uvjeti: Osobe koje provode vrednovanje moraju imati najmanje znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog polja pedagogije ili ekonomije, uz objavljene znanstvene radove iz područja menadžmenta u odgoju i obrazovanju, u suradnji s ovlaštenim mentorima u odgojno-obrazovnoj ustanovi (iskusni ravnatelji - minimalna dva mandata na dužnosti ravnatelja, iskustvo u provođenju programa osposobljavanja i usavršavanja ravnatelja).
Postupak i primjeri vrednovanja
1. Ishod se vrednuje usmenim/pismenim ispitom sa zadacima esejskog tipa u kojemu pristupnik navodi i obrazlaže temeljne spoznaje vezane uz teorije organizacije. 2. Pristupnik na temelju zadanog primjera izrađuje prijedlog donošenja odluka. 3. Pristupnik osmišljava i provodi istraživanje kulture odgojno-obrazovne ustanove 4. Pristupnim na temelju provedenog istraživanja iz prethodnog primjera, osmišljava postupke oblikovanja poželjnih modaliteta organizacijske kulture. 5. Pristupnik koristi IKT u izvođenju radnih procesa odgojno-obrazovne ustanove.
Ishodi učenja (5)
1.
Navesti relevantne spoznaje vezane uz teorije organizacije i primijeniti ih u kontekstu odgojno-obrazovnih organizacija (škola, vrtića, domova)
2.
Donositi primjerene i pravovremene odluke vezane uz rad u odgojno-obrazovnoj ustanovi
3.
Primjenjivati znanja i vještine relevantne za istraživanje i mijenjanje kulture odgojno-obrazovne ustanove
4.
Oblikovati kulturu odgojno-obrazovne ustanove i pritom razvijati kulturu suradnje i povjerenja
5.
Koristiti informatičko-komunikacijske tehnologije u radnim procesima odgojno-obrazovne ustanove
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Ravnatelj/ica odgojno-obrazovne ustanove - 27
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
ORGANIZACIJA RADA U ODGOJNO OBRAZOVNOJ USTANOVI
Upisan temeljem zahtjeva
Ravnatelj/ica odgojno-obrazovne ustanove
Datum upisa
13.11.2020
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja