Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Komuniciranje s dionicima unutar i izvan odgojno-obrazovne ustanove

Razina HKO
6
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport
Podsektor
-
Znanstveno područje
Društvene znanosti
ECTS bodovi
3
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Jednako uvjetima za pristupanje stjecanju kvalifikacije.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja
Skup ishoda učenja može se steći neformalnim i informalnim putem. Ako se skup ishoda učenja stječe u kontroliranim uvjetima, preporuča se da ustanova osigura uvjete za pohađanje teorijskoga dijela nastave, samostalni rad na proučavanju literature i mogućnost praktičnoga dijela nastave u odgojno-obrazovnoj ustanovi uz mentora ravnatelja. Potrebne su opremljene učionice s pripadajućom opremom i tehnikom (računalo s projektorom, kamera za snimanje simuliranih situacija), knjižnica s dovoljnim brojem primjeraka stručne literature, potpisani sporazum o suradnji s odgojno-obrazovnom ustanovom u kojoj će se izvoditi praktični dio rada. Za stjecanje ovoga skupa ishoda učenja potrebni su stručnjaci iz znanstvenog polja pedagogije ili komunikologije, mentori u odgojno-obrazovnim ustanovama (iskusni ravnatelji ̶ minimalna dva mandata na dužnosti ravnatelja, iskustvo u provođenju programa osposobljavanja i usavršavanja ravnatelja).
Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja
Materijalni uvjeti: Za osiguravanje usmenih ili pisanih provjera: Učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena minimalno računalom, projektorom, kamerom, internetskom vezom i opremom za pisanje (npr. bijela ploča ili pametna ploča) Za osiguravanje izrade praktičnih zadataka: pristup odgojno-obrazovnoj ustanovi, mogućnost kontakta s ravnateljem i stručnim suradnikom u ustanovi Kadrovski uvjeti: Osobe koje provode vrednovanje moraju imati najmanje znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog polja pedagogije ili komunikologije, uz objavljene znanstvene radove koji uključuju temu komunikacije u odgoju i obrazovanju, u suradnji s ovlaštenim mentorima u odgojno-obrazovnoj ustanovi (iskusni ravnatelji - minimalna dva mandata na dužnosti ravnatelja, iskustvo u provođenju programa osposobljavanja i usavršavanja ravnatelja).
Postupak i primjeri vrednovanja
1. Ishod se vrednuje usmenim ili pisanim ispitom u kojem pristupnik navodi osnovna obilježja različitih oblika komunikacijskog procesa 2. Ishod se vrednuje usmenim ili pisanim ispitom u kojem pristupnik opisuje osnovna obilježja uspješnog prezentiranja 3. Ishod se vrednuje izradom i usmenom prezentacijom praktičnog rada u kojem pristupnik analizira obilježja komunikacije i izrađuje preporuke za njezino poboljšanje. Primjer: pristupnik opaža komunikaciju za vrijeme sjednice učiteljskog ili odgajateljskog vijeća i izrađuje pisanu analizu 4. Ishod se vrednuje demonstracijom praktične situacije u kojima pristupnik demonstrira djelotvornu komunikaciju u zadanoj (realnoj ili simuliranoj) situaciji. Primjer: pristupnik razgovara s nastavnikom koji je dobio loše evaluacije nastave 5. Ishod se vrednuje izradom i izvođenjem prezentacije za ciljanu grupu dionika odgojno-obrazovne ustanove u realnoj ili simuliranoj situaciji. Primjer: pristupnik izrađuje i izvodi prezentaciju za medije, ili izrađuje pisano priopćenje za medije
Ishodi učenja (5)
1.
Opisati osnovna obilježja različitih oblika komunikacijskog procesa
2.
Opisati osnovna obilježja uspješnog prezentiranja
3.
Prepoznati i analizirati djelotvornu i nedjelotvornu komunikaciju u odgojno-obrazovnoj ustanovi i dati preporuke za njezino poboljšanje;
4.
Voditi djelotvornu komunikaciju u radu s različitim dionicima unutar i izvan odgojno-obrazovne ustanove
5.
Primjenjivati prezentacijske vještine u radu s dionicima unutar i izvan odgojno-obrazovne ustanove
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Ravnatelj/ica odgojno-obrazovne ustanove - 27
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
KOMUNIKACIJSKO PREZENTACIJSKE VJEŠTINE
Upisan temeljem zahtjeva
Ravnatelj/ica odgojno-obrazovne ustanove
Datum upisa
13.11.2020
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja