Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Upravljanje odnosima s vanjskim okruženjem odgojno-obrazovne ustanove

Razina HKO
6
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport
Podsektor
-
Znanstveno područje
Društvene znanosti
ECTS bodovi
3
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Jednako uvjetima za pristupanje stjecanju kvalifikacije.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja
Skup ishoda učenja može se steći neformalnim i informalnim putem. Ako se skup ishoda učenja stječe u kontroliranim uvjetima, preporuča se da ustanova osigura uvjete za pohađanje teorijskoga dijela nastave, samostalni rad na proučavanju literature i mogućnost praktičnoga dijela nastave u odgojno-obrazovnoj ustanovi uz mentora ravnatelja. Potrebne su opremljene učionice s pripadajućom opremom i tehnikom (računalo s projektorom, kamera za snimanje simuliranih situacija), knjižnica s dovoljnim brojem primjeraka stručne literature, potpisani sporazum o suradnji ustanove s vanjskim dionicima (odgojno-obrazovnom ustanovom, strukovnom udrugom). Za stjecanje ovoga skupa ishoda učenja potrebni su stručnjaci profila pedagogije (specijalizirani za područje obrazovne politike, školskoga menadžmenta), stručnjaci koji se bave komunikologijom ili odnosima s medijima (npr. psihologija komunikacije i sl.) i mentori u odgojno-obrazovnim ustanovama (iskusni ravnatelji ̶ radni staž veći od 10 godina, aktivna uloga u strukovnoj udruzi).
Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja
Materijalni uvjeti: Za osiguravanje usmenih ili pisanih provjera: Učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena minimalno računalom, projektorom, kamerom, internetskom vezom i opremom za pisanje (npr. bijela ploča ili pametna ploča) Za osiguravanje izrade praktičnih zadataka: pristup odgojno-obrazovnoj ustanovi, mogućnost kontakta s ravnateljem u ustanovi. Osobe koje provode vrednovanje moraju imati najmanje znanstveno-nastavno zvanje docenta uz objavljene znanstvene radove koji uključuju temu odnosa odgojno-obrazovne ustanove i vanjskoga okruženja, u suradnji s ovlaštenim mentorima u odgojno-obrazovnoj ustanovi (iskusni ravnatelji).
Postupak i primjeri vrednovanja
1. Na zadanome primjeru situacije pristupnik navodi i obrazlaže mogućnosti suradnje odgojno-obrazovne ustanove i drugih dionika. Primjer zadane situacije: jednu odgojnu skupinu u dječjemu vrtiću treba rasformirati radi povećanja kapaciteta, odnosno upisne kvote 2. Pristupnik izrađuje izjavu za medije vezanu uz misiju i rezultate rada. Pritom objašnjava plan suradnje s medijima, objašnjava ulogu medija i analizira elemente izjave. Primjer situacije: organizacija projektnoga tjedna u školi 3. Pristupnik opisuje vlastitu ulogu u radu strukovne udruge i lokalne samouprave. Kroz izvješće mora pokazati poznavanje načela djelovanja strukovnih udruga i lokalne samouprave, etički kodeks udruge i konkretne pokazatelje osobnoga doprinosa ugledu profesije. Primjer: pristupnik obrazlaže svoj doprinos po pitanju ostvarivanja prava djece u lokalnoj zajednici
Ishodi učenja (3)
1.
Navesti i obrazložiti primjerene oblike suradnje odgojno-obrazovne ustanove sa svim vanjskim dionicima u realnim profesionalnim situacijama (roditelji, javne ustanove iz lokalne zajednice, nevladine organizacije, poduzeća, mediji, jedinice lokalne sam
2.
Predstaviti misiju i rezultate rada odgojno-obrazovne ustanove u javnosti
3.
Primjenjivati etičke vrijednosti i pridonositi ugledu profesije i ustanove vlastitim djelovanjem u strukovnim udrugama ravnatelja ili u lokalnoj samoupravi
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Ravnatelj/ica odgojno-obrazovne ustanove - 27
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
ANALIZA OKRUŽENJA ODGOJNO OBRAZOVNE USTANOVE
Upisan temeljem zahtjeva
Ravnatelj/ica odgojno-obrazovne ustanove
Datum upisa
13.11.2020
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja