Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Financijsko poslovanje odgojno-obrazovne ustanove

Razina HKO
7
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport
Podsektor
-
Znanstveno područje
Društvene znanosti
ECTS bodovi
4
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Jednako uvjetima za pristupanje stjecanju kvalifikacije.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja
Skup ishoda učenja može se steći neformalnim i informalnim putem. Ako se skup ishoda učenja stječe u kontroliranim uvjetima, preporuča se da ustanova osigura uvjete za pohađanje teorijskoga dijela nastave, samostalni rad na proučavanju literature i mogućnost praktičnoga dijela nastave u odgojno-obrazovnoj ustanovi uz mentora ravnatelja. Potrebne su opremljene učionice s pripadajućom opremom i tehnikom (računalo s projektorom), knjižnica s dovoljnim brojem primjeraka stručne literature, potpisani sporazum o suradnji ustanove s vanjskim dionicima (odgojno-obrazovnom ustanovom, strukovnom udrugom). Za stjecanje ovoga skupa ishoda učenja potrebni su stručnjaci iz područja ekonomije specijalizirani za područje javnih financija i ekonomike obrazovanja te mentori u odgojno-obrazovnim ustanovama (iskusni ravnatelji ̶ radni staž veći od 10 godina, aktivna uloga u strukovnoj udruzi).
Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja
Materijalni uvjeti: Za osiguravanje usmenih ili pisanih provjera: Učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena minimalno računalom, projektorom, kamerom, internetskom vezom i opremom za pisanje (npr. bijela ploča ili pametna ploča) Za osiguravanje izrade praktičnih zadataka: pristup odgojno-obrazovnoj ustanovi, mogućnost kontakta s ravnateljem u ustanovi. Osobe koje provode vrednovanje moraju imati najmanje znanstveno-nastavno zvanje docenta uz objavljene znanstvene radove koji uključuju temu financijskoga poslovanja javnih ustanova te ekonomike obrazovanja, u suradnji s ovlaštenim mentorima u odgojno-obrazovnoj ustanovi (iskusni ravnatelji).
Postupak i primjeri vrednovanja
1. Ishod se vrednuje usmenim ispitom u kojemu pristupnik prezentira i obrazlaže strukturu i donošenje financijskoga plana, plan nabave i financijski izvještaj. 2. Ishod se vrednuje usmenim ispitom u kojemu pristupnik uspoređuje godišnji plan i program rada ustanove te financijski plan. Na konkretnim primjerima pristupnik pokazuje moguće načine racionalnoga raspolaganja postojećim resursima materijalne i nematerijalne naravi. Primjer problemske situacije: u slučaju nedostatnih financijskih sredstava, kako će vrtić realizirati određenu aktivnost iz godišnjega plana 3. Ishod se vrednuje analizom izrađenoga primjera stjecanja vlastitih prihoda i izrađenoga plana racionalnoga raspolaganja njima. Primjer: izrada financijskoga plana za prijavu EU projekta
Ishodi učenja (3)
1.
Voditi tim za izradu financijskoga plana, plana nabave i izvještaja
2.
Raspolagati racionalno postojećim financijskim i drugim resursima materijalne i nematerijalne naravi u cilju ostvarivanja godišnjega plana i programa rada ustanove
3.
Osmisliti i predstaviti načine i mogućnosti ostvarivanja vlastitih prihoda odgojno-obrazovne ustanove te svrhovito i racionalno njima raspolagati
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Ravnatelj/ica odgojno-obrazovne ustanove - 27
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
FINANCIJSKO POSLOVANJE ODGOJNO OBRAZOVNE USTANOVE
Upisan temeljem zahtjeva
Ravnatelj/ica odgojno-obrazovne ustanove
Datum upisa
13.11.2020
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja