Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Strateško upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom

Razina HKO
7
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport
Podsektor
-
Znanstveno područje
Društvene znanosti
ECTS bodovi
5
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Jednako uvjetima za pristupanje stjecanju kvalifikacije.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja
Skup ishoda učenja može se steći neformalnim i informalnim putem. Ako se skup ishoda učenja stječe u kontroliranim uvjetima, preporuča se da ustanova osigura uvjete za pohađanje teorijskoga dijela nastave, samostalni rad na proučavanju literature i mogućnost praktičnoga dijela nastave u odgojno-obrazovnoj ustanovi uz mentora ravnatelja. Potrebne su opremljene učionice s pripadajućom opremom i tehnikom (računalo s projektorom, kamera za snimanje simuliranih situacija), knjižnica s dovoljnim brojem primjeraka stručne literature, potpisani sporazum o suradnji ustanove s vanjskim dionicima (odgojno-obrazovnom ustanovom, strukovnom udrugom). Za stjecanje ovoga skupa ishoda učenja potrebni su stručnjaci iz polja pedagogije ili psihologije, mentori u odgojno-obrazovnim ustanovama (iskusni ravnatelji ̶ radni staž veći od 10 godina, aktivna uloga u strukovnoj udruzi).
Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja
Materijalni uvjeti: Za osiguravanje usmenih ili pisanih provjera: Učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena minimalno računalom, projektorom, kamerom, internetskom vezom i opremom za pisanje (npr. bijela ploča ili pametna ploča) Za osiguravanje izrade praktičnih zadataka: pristup odgojno-obrazovnoj ustanovi, mogućnost kontakta s ravnateljem u ustanovi. Osobe koje provode vrednovanje moraju imati najmanje znanstveno-nastavno zvanje docenta uz objavljene znanstvene radove koji uključuju teme iz područja školskog menadžmenta u suradnji s ovlaštenim mentorima u odgojno-obrazovnoj ustanovi (iskusni ravnatelji).
Postupak i primjeri vrednovanja
1. Ishod se vrednuje usmenim/pismenim ispitom u kojemu pristupnik interpretira i opisuje osnovne teorijske spoznaje iz područja strateškoga upravljanja. Ispit može sadržavati zadane primjere realnih problemskih/praktičnih situacija rukovođenja na kojima pristupnik analizira primjene određenih teorijskih spoznaja. 2. Ishod se vrednuje usmenim/pismenim ispitom u kojemu pristupnik analizira strateški dokument i obrazlaže primijenjena načela u njegovoj izradi. 3. Ishod se vrednuje analizom izrađenoga plana rada tima koji izrađuje strateški dokument odgojno-obrazovne ustanove. 4. Ispit se vrednuje analizom napisane i obrazložene izjave o viziji i misiji odgojno-obrazovne ustanove koja mora sadržavati obrazloženje načina uključivanja svih relevantnih dionika u kreiranje izjave. Izjavi se prilažu prilozi prikupljenih podataka od relevantnih dionika. 5. Ishod se vrednuje analizom izrađene i prezentirane izjave za medije vezane uz misiju i rezultate rada odgojno-obrazovne ustanove. 6. Ishod se vrednuje usmenim ispitom u kojemu pristupnik opisuje organizacijsku shemu i načela funkcioniranja rada Odgojno-obrazovne ustanove. Navodi uvjete (kadrovske, materijalne, pravne) koji su optimalni za njezino funkcioniranje te ulogu ravnatelja u osiguravanju tih uvjeta.
Ishodi učenja (6)
1.
Objasniti temeljne teorijske spoznaje iz područja strateškoga upravljanja na vlastitome ili zadanome primjeru u odgojno - obrazovnoj ustanovi
2.
Analizirati postojeći strateški dokument odgojno-obrazovne ustanove i obrazložiti primijenjena načela u njegovoj izradi
3.
Izraditi i dogovoriti plan rada s timom koji izrađuje strateški dokument odgojno-obrazovne ustanove uvažavajući načela strateškoga planiranja
4.
Izraditi i obrazložiti izjavu o viziji i misiji odgojno-obrazovne ustanove s posebnim osvrtom na način uključivanja svih relevantnih dionika u kreiranje izjave
5.
Komunicirati i provoditi viziju i misiju odgojno-obrazovne ustanove u suradnji sa svim relevantnim dionicima
6.
Osmišljavati načine osiguravanja uvjeta za učinkovito funkcioniranje rada odgojno-obrazovne ustanove te aktivno sudjelovati u postupku samovrednovanja odgojno-obrazovne ustanove
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Ravnatelj/ica odgojno-obrazovne ustanove - 27
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE RADA ODGOJNO OBRAZOVNE USTANOVE
Upisan temeljem zahtjeva
Ravnatelj/ica odgojno-obrazovne ustanove
Datum upisa
13.11.2020
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja