Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Upravljanje odgojno-obrazovnim sustavom

Razina HKO
6
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport
Podsektor
-
Znanstveno područje
Društvene znanosti
ECTS bodovi
2
CSVET bodovi
-
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Jednako uvjetima za pristupanje stjecanju kvalifikacije
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja
Skup ishoda učenja može se steći neformalnim i informalnim putem. Ako se skup ishoda učenja stječe u kontroliranim uvjetima, preporuča se da ustanova osigura uvjete za pohađanje teorijskoga dijela nastave, samostalni rad na proučavanju literature i mogućnost praktičnoga dijela nastave u odgojno-obrazovnoj ustanovi uz mentora ravnatelja. Potrebne su opremljene učionice s pripadajućom opremom i tehnikom (računalo s projektorom, kamera za snimanje simuliranih situacija), knjižnica s dovoljnim brojem primjeraka stručne literature, potpisani sporazum o suradnji ustanove s vanjskim dionicima (odgojno-obrazovnom ustanovom, strukovnom udrugom). Za stjecanje ovoga skupa ishoda učenja potrebni su stručnjaci iz područja društvenih znanosti, iz polja pedagogije (specijalizirani za školski menadžment), mentori u odgojno-obrazovnim ustanovama (iskusni ravnatelji ̶ radni staž veći od 10 godina, aktivna uloga u strukovnoj udruzi, uspjeh u upravljanju projektima u obrazovanju).
Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja
Materijalni uvjeti: Za osiguravanje usmenih ili pisanih provjera: Učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena minimalno računalom, projektorom, kamerom, internetskom vezom i opremom za pisanje (npr. bijela ploča ili pametna ploča) Za osiguravanje izrade praktičnih zadataka: pristup odgojno-obrazovnoj ustanovi, mogućnost kontakta s ravnateljem u ustanovi. Osobe koje provode vrednovanje moraju imati najmanje znanstveno-nastavno zvanje docenta uz objavljene znanstvene radove koji uključuju temu odgojno-obrazovne politike i menadžmenta u suradnji s ovlaštenim mentorima u odgojno- obrazovnoj ustanovi (iskusni ravnatelji).
Postupak i primjeri vrednovanja
1. Ishod se vrednuje usmenim/pismenim ispitom u formi zadataka esejskog tipa u kojemu pristupnik navodi i opisuje sve elemente i dionike odgojno-obrazovnoga sustava, njihov djelokrug rada i odgovornosti. 2. Ishod se vrednuje usmenim/pismenim ispitom u formi zadataka esejskog tipa u kojemu pristupnik opisuje globalne trendove obrazovnih politika koje propisuju relevantne međunarodne institucije. Pritom se poziva na relevantne "policy" dokumente, rezultate međunarodnih istraživanja, analiza i sl. 3. Ishod se vrednuje usmenim/pismenim ispitom u kojemu pristupnik u formi problemskog zadatka navodi i objašnjava primjere prilagodbe funkcioniranja specifične odgojno-obrazovne ustanove ili okruženja u skladu s djelovanjem aktualnih globalnih trendova. Primjer: objasniti uvođenje međunarodnih testiranja učeničkih postignuća
Ishodi učenja (3)
1.
Opisati funkcioniranje odgojno-obrazovnoga sustava u cjelini i svih javnih služba te njihov djelokrug rada i odgovornosti
2.
Opisati djelovanje globalnih trendova razvoja obrazovnih politika koje propisuju relevantne međunarodne institucije (npr. Europska komisija, OECD, UNESCO)
3.
Navesti primjere prilagodbe funkcioniranja specifične odgojno-obrazovne ustanove ili njezina okruženja u skladu s djelovanjem aktualnih globalnih društvenih trendova
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Ravnatelj/ica odgojno-obrazovne ustanove - 27
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE RADA ODGOJNO OBRAZOVNE USTANOVE
Upisan temeljem zahtjeva
Ravnatelj/ica odgojno-obrazovne ustanove
Datum upisa
13.11.2020
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja