Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Specifični oblici sportske animacije za osobe s invaliditetom

Razina HKO
5
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
2
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Jednaki uvjetima za pristupanje stjecanju kvalifikacije.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Materijalni uvjeti:

Oprema: projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom (npr. Windows, Linux, Mac i sl.), radni stolovi i stolci za polaznike i ostalo (npr. zvučnici LCD ekran/pametna ploča za pisanje, flipchart samostojeća ploča) ) te sportskom opremom i rekvizitima potrebnim za izvođenje sportsko-animacijskih aktivnosti u radnom prostoru.

Prostor: standardna učionica prikladne veličine s osiguranim pristupom internetskoj vezi i specijaliziranoj učionici fizioterapije.

Kadrovski uvjeti:

·         najmanje razina 6 st. i/ili 6 sv. HKO-a (sveučilišni preddiplomski studij, stručni preddiplomski studij u području društvenih znanosti, polju turizma i sporta),

·         najmanje tri godine radnog iskustva rada s osobama s invaliditetom

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja (SIU) mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Isto.

Postupak i primjeri vrednovanja

Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom

 

Opis radne situacije: Ante Anić perspektivni je mladi turistički animator koji volonterski radi u udruzi osoba s invaliditetom, a koji i sam spada u tu skupinu. Želeći pomoći svojim prijateljima osmišljava sportsko-animacijski (rekreacijski) program te priprema potrebnu opremu i rekvizite za provedbu istoga poštujući sigurnosne standarde i propise zaštite na radu.

Primjeri vrednovanja:

•    Izraditi sportsko-rekreacijski program za osobe s invaliditetom/teškoćom u razvoju s obzirom na specifičnost invaliditeta/teškoće u razvoju  u trajanju od 45 minuta.
•    Izraditi kulturno-umjetnički program za osobe s invaliditetom/teškoćom u razvoju s obzirom na specifičnost invaliditeta/teškoće u razvoju u trajanju od 30 minuta.
•    Izraditi zabavni program s društvenim igrama za osobe s invaliditetom/teškoćom u razvoju s obzirom na specifičnost invaliditeta/teškoće u razvoju u trajanju od 30 minuta.

Ishodi učenja (7)
1.
Razlikovati sportsko-rekreacijske i kulturno-umjetničke aktivnosti animacije
2.
Razlikovati zabavne aktivnosti i igre.
3.
Izraditi animacijski sportsko-rekreacijski program za osobe s invaliditetom/teškoćom u razvoju s obzirom na specifičnost invaliditeta/teškoće u razvoju.
4.
Izraditi animacijski kulturno-umjetnički program za osobe s invaliditetom/teškoćom u razvoju s obzirom na specifičnost invaliditeta/teškoće u razvoju.
5.
Prilagoditi zabavni program i društvene igre potrebama osoba s invaliditetom/teškoćom u razvoju s obzirom na specifičnost invaliditeta/teškoće u razvoju.
6.
Simulirati animacijski sportsko-rekreacijski program prilagođen osobama s invaliditetom/teškoćom u razvoju s obzirom na specifičnost invaliditeta/teškoće u razvoju.
7.
Simulirati animacijski kulturno-umjetnički program prilagođen osobama s invaliditetom/teškoćom u razvoju s obzirom na specifičnost invaliditeta/teškoće u razvoju.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Specijalist sportske animacije za osobe s invaliditetom/Specijalistica sportske animacije za osobe s invaliditetom - 230
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Provođenje sportskih rekreativnih aktivnosti
Upisan temeljem zahtjeva
Specijalist sportske animacije za osobe s invaliditetom/Specijalistica sportske animacije za osobe s invaliditetom
Datum upisa
22.5.2023
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno