Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Rad na siguran način u sportskoj animaciji u turizmu

Razina HKO
4
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
2
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Jednaki uvjetima za pristupanje stjecanju kvalifikacije.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Materijalni uvjeti:

Oprema: projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom (npr. Windows, Linux, Mac i sl.), radni stolovi i stolci za polaznike i ostalo (npr. zvučnici LCD ekran/pametna ploča za pisanje, flipchart samostojeća ploča) te sportskom opremom i rekvizitima potrebnim za izvođenje sportsko-animacijskih aktivnosti u radnom prostoru.

Prostor: standardna učionica prikladne veličine s osiguranim pristupom internetskoj vezi i specijaliziranoj učionici fizioterapije.

Kadrovski uvjeti:

·         najmanje razina 6 st. i/ili 6 sv. HKO-a (sveučilišni preddiplomski studij, stručni preddiplomski studij u području društvenih znanosti, polju turizma i sporta),

·         najmanje tri godine radnog iskustva rada s osobama s invaliditetom

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja (SIU) mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Isto.

Postupak i primjeri vrednovanja

Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom

Opis radne situacije: Ante Anić perspektivni je mladi turistički animator koji volonterski radi u udruzi osoba s invaliditetom, a koji i sam spada u tu skupinu. Želeći pomoći svojim prijateljima osmišljava sportsko-animacijski program te priprema potrebnu opremu i rekvizite za provedbu istoga poštujući sigurnosne standarde i propise zaštite na radu.

Primjer vrednovanja:

Navesti potencijalne rizike za zdravlje osoba s invaliditetom tijekom provedbe sportsko-animacijskih aktivnosti i načine pružanja prve pomoći do dolaska stručne osobe s obzirom na specifičnost invaliditeta/teškoće u razvoju.

Ishodi učenja (4)
1.
Poznavati propise o zaštiti na radu i zaštiti zdravlja.
2.
Objasniti standarde sigurnosti na radnom mjestu pri radu s osobama s invaliditetomteškoćom u razvoju s obzirom na specifičnost invaliditeta/teškoće u razvoju.
3.
Analizirati potencijalne rizike po zdravlje pri uključivanju u aktivnosti animacije osoba s invaliditetom/teškoćom u razvoju s obzirom na specifičnost invaliditeta/teškoće u razvoju.
4.
Demonstrirati načine pružanja prve pomoći osobi s invaliditetom/teškoćom u razvoju do dolaska stručne osobe.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Specijalist sportske animacije za osobe s invaliditetom/Specijalistica sportske animacije za osobe s invaliditetom - 230
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Priprema za provođenje sportskih rekreativnih aktivnosti
Upisan temeljem zahtjeva
Specijalist sportske animacije za osobe s invaliditetom/Specijalistica sportske animacije za osobe s invaliditetom
Datum upisa
22.5.2023
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno