Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Dizajniranje turističke ponude za osobe s invaliditetom

Razina HKO
5
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
2
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Jednaki uvjetima za pristupanje stjecanju kvalifikacije.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Materijalni uvjeti:

Oprema: projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom (npr. Windows, Linux, Mac i sl.), radni stolovi i stolci za polaznike i ostalo (npr. zvučnici LCD ekran/pametna ploča za pisanje, flipchart samostojeća ploča) te opremom i rekvizitima potrebnim za izvođenje animacijskih aktivnosti u radnom prostoru.

Prostor: standardna učionica prikladne veličine s osiguranim pristupom internetskoj vezi.

Kadrovski uvjeti:

·         najmanje razina 6 st. i/ili 6 sv. HKO-a odgovarajućeg profila (sveučilišni preddiplomski studij, stručni preddiplomski studij u području društvenih znanosti, polju turizma i sporta),

·         najmanje tri godine radnog iskustva rada s osobama s invaliditetom i djecom s teškoćama u razvoju.

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja (SIU) mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Isto.

Postupak i primjeri vrednovanja

Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

Opis radne situacije: Tomislav Tomić perspektivni je turistički vodič koji volonterski radi u udruzi osoba s invaliditetom, a koji i sam spada u tu skupinu. Želeći pomoći svojim prijateljima osmišljava turističku ponudu prilagođenu skupini osoba s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju kako bi im osigurao kvalitetan provod tijekom njihovog boravka u turističkoj destinaciji.

Primjeri vrednovanja:

·         Objasniti način oblikovanja turističke ponude djeci s različitim teškoćama u razvoju

·         Na konkretnom primjeru primijeniti načine komuniciranja s gostom/osobom s invaliditetom poštujući njegove specifične potrebe

·         Na konkretnom primjeru osobama koje se kreću uz pomoć invalidskih kolica, osobama s teškoćama u kretanju i osobama s oštećenjem vida objasniti vrste smještaja s prilagođenim arhitektonskim barijerama.

Ishodi učenja (4)
1.
Objasniti način oblikovanja turističke ponude na način da je dostupna najvećem broju korisnika
2.
Primijeniti načine komunikacije s gostom u cilju poštivanja specifičnih s obzirom na specifičnost invaliditeta.
3.
Izdvojiti načine osiguravanja smještaja u cilju poštivanja specifičnih potreba osoba s invaliditetom/teškoćama u razvoju s obzirom na specifičnost invaliditeta/teškoće u razvoju.
4.
Analizirati načine prilagodbe arhitektonskih barijera osobama koje se kreću uz pomoć invalidskih kolica, osobama s teškoćama u kretanju i osobama s oštećenjem vida.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Specijalist u kreiranju turističke ponude za osobe s invaliditetom/Specijalistica u kreiranju turističke ponude za osobe s invaliditetom - 229
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Osnove animacije u turizmu
Upisan temeljem zahtjeva
Specijalist u kreiranju turističke ponude za osobe s invaliditetom/Specijalistica u kreiranju turističke ponude za osobe s invaliditetom
Datum upisa
12.5.2023
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno