Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Specifičnosti turističke ponude za osobe s invaliditetom

Razina HKO
4
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
2
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Jednaki uvjetima za pristupanje stjecanju kvalifikacije.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Materijalni uvjeti:

Oprema: projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom (npr. Windows, Linux, Mac i sl.), radni stolovi i stolci za polaznike i ostalo (npr. zvučnici LCD ekran/pametna ploča za pisanje, flipchart samostojeća ploča) te opremom i rekvizitima potrebnim za izvođenje animacijskih aktivnosti u radnom prostoru.

Prostor: standardna učionica prikladne veličine s osiguranim pristupom internetskoj vezi.

Kadrovski uvjeti:

·         najmanje razina 6. st i/ili 6.sv HKO-a odgovarajućeg profila (sveučilišni preddiplomski studij, stručni preddiplomski studij u području društvenih znanosti, polju turizma)

·         najmanje tri godine radnog iskustva rada s osobama s invaliditetom i djecom s teškoćama

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja (SIU) mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Isto.

Postupak i primjeri vrednovanja

Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom

Opis radne situacije: Tomislav Tomić perspektivni je turistički vodič koji volonterski radi u udruzi osoba s invaliditetom, a koji i sam spada u tu skupinu. Želeći pomoći svojim prijateljima osmišljava turističku ponudu prilagođenu skupini osoba s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju kako bi im osigurao kvalitetan provod tijekom njihovog boravka u turističkoj destinaciji.

Primjeri vrednovanja:

•    Objasniti specifičnosti turističke ponude za osobe s invaliditetom s obzirom na specifičnost invaliditeta.
•    Objasniti specifičnosti turističke ponude za djecu s teškoćama u razvoju s obzirom na specifičnost teškoće u razvoju.
•    Pripremiti turističku ponudu u skladu sa specifičnostima invaliditeta, stupnju invaliditeta, spolu, dobi i drugim potrebama osoba s invaliditetom ili teškoćom u razvoju.

Ishodi učenja (5)
1.
Identificirati potrebe osoba s invaliditetom s obzirom na njihove specifičnosti.
2.
Identificirati potrebe djece s teškoćama u razvoju s obzirom na njihove teškoće u razvoju.
3.
Analizirati specifičnosti turističke ponude za osobe s invaliditetom na lokalnoj razini s obzirom na specifičnost invaliditeta.
4.
Analizirati specifičnosti turističke ponude za osobe s invaliditetom na regionalnoj i nacionalnoj razini s obzirom na specifičnost invaliditeta.
5.
Kreirati turističku ponudu u skladu sa specifičnostima invaliditeta, stupnju invaliditeta, spolu, dobi i drugim potrebama osoba s invaliditetom ili teškoćom u razvoju.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Specijalist u kreiranju turističke ponude za osobe s invaliditetom/Specijalistica u kreiranju turističke ponude za osobe s invaliditetom - 229
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Osnove animacije u turizmu
Upisan temeljem zahtjeva
Specijalist u kreiranju turističke ponude za osobe s invaliditetom/Specijalistica u kreiranju turističke ponude za osobe s invaliditetom
Datum upisa
12.5.2023
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno