Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Dijagnostika i servisiranje mehaničkih dijelova romobila

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
1
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Posjedovanje kvalifikacije minimalno razina 4.1 iz područja strojarstva ili elektrotehnike
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Materijalni uvjeti

· školska radionica: opremljenost radionice je takva da svakom učeniku osigura posebno i potpuno opremljeno radno mjesto. Mora posjedovati minimalno dvije različite vrste romobila te potrebne alate i dijagnostičke uređaje za njihovo servisiranje

· obrtnička radionica mora biti opremljena prema standardima servisne mreže određenog, ili grupe proizvođača

Kadrovski uvjeti

· Najmanje razina 6.st i/ili 6.sv HKO-a odgovarajućeg profila.

Ishodi učenja mogu se ostvariti formalnim, neformalnim i informalnim učenjem. Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem te neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

-

Postupak i primjeri vrednovanja

Skup se može vrednovati projektnim zadatkom:

 

Opis zadatka: Polaznici će samostalno popraviti električni romobil koji je neispravan i zabilježiti svaki korak koji su poduzeli prilikom popravka. Cilj ovog zadatka je da polaznici primijene znanje stečeno tijekom programa obrazovanja odraslih za servisiranje električnih romobila.

 

Opis postupka:

1. Polaznici će dobiti neispravan električni romobil i zabilježiti njegovo stanje prije početka popravka.

2. Polaznici će pregledati romobil i dijagnosticirati neispravnost mehaničkih dijelova, provjeriti ventile, kočione diskove, suspenziju i preklopni mehanizam.

3. Nakon pregleda, polaznici će zamijeniti dotrajale dijelove, pravilno ugraditi ventile, primijeniti postupak sastavljanja kotača, zamijeniti istrošene dijelove suspenzije, kočionog sustava i preklopnog mehanizma.

4. Polaznici će provesti mjerenja istrošenosti ili iskrivljenosti kočionog diska.

5. Polaznici će primijeniti pravilne postupke montaže i demontaže ležajeva.

6. Nakon popravka, polaznici će provesti testiranje popravljenog romobila kako bi osigurali da je on ispravan i spreman za korištenje.

7. Polaznici će voditi dokumentaciju o svakom koraku koji su poduzeli prilikom popravka.

Ishodi učenja (10)
1.
Demonstrirati postupak pregleda pri zaprimanju
2.
Dijagnosticirati neispravnost mehaničkih dijelova romobila
3.
Izvršiti zamjenu dotrajalih dijelova
4.
Pravilno ugraditi ventile
5.
Primijeniti postupak sastavljanja kotača
6.
Izvršiti mjerenja istrošenosti ili iskrivljenosti kočionog diska
7.
Izvršiti zamjenu istrošenih dijelova suspenzije, kočionog sustava i preklopnog mehanizma
8.
Primijeniti pravilne postupke montaže i demontaže ležajeva
9.
Provesti testiranje popravljenog romobila
10.
Voditi dokumentaciju o servisiranju
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
- - -
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Servisiranje i popravljanje klasičnih i električnih romobila
Upisan temeljem zahtjeva
Dijagnostika i servisiranje mehaničkih dijelova romobila
Datum upisa
7.4.2023
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno