Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Montaža zidnih fasada, panela i ploča

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
4
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Uvjet pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja je posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 1 HKO-a.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja(»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009 i 130/2020).

 

Materijalni uvjeti

 • standardna učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena računalom za nastavnika, projektorom, internetskom vezom i opremom za pisanje (zelena, bijela ili pametna ploča)
 • specijalizirana učionica opremljena didaktičkom opremom
 • specijalizirana učionica/radionica/praktikum (oprema, alati i strojevi za ručnu, strojnu obradu, spajanje i montažu)
 • Postizanje dijela ishoda ostvaruje se kod poslodavca koji posjeduje propisani radni prostor i opremu.

 

Kadrovski uvjeti

 • Najmanje razina 4.1 HKO-a odgovarajućeg profila s najmanje 5 godina radnog iskustva.

   

   

  Ishodi učenja mogu se ostvariti formalnim, neformalnim i informalnim učenjem. Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem te neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

-

Postupak i primjeri vrednovanja

Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

 

Primjer vrednovanja:

Na vanjskoj površini građevine izvršiti mjerenja te odrediti vrstu, dimenzije i mjesto pričvršćivanja fasade. Odrediti vrstu, oblik i količinu potrebnih ploča za izradu zidne fasade. Izvršiti montažu zidnih fasada/panela/ploča prema uputa za postavljanje i tehničko tehnološkoj dokumentaciji. Prema specifikaciji osigurati spojeve i primjenu brtvila. Osigurati otvore za prozore i vrata te izvesti sustav odvodnje.

 

Nastavnik, pomoću unaprijed definiranih kriterija, vrednuje izrađeni zadatak.

Ishodi učenja (9)
1.
opisati različite vrste fasada
2.
provesti mjerenja na vanjskoj površini građevine
3.
odrediti mjesto pričvršćivanja, dimenzije i vrstu fasade prema tehničkoj dokumentaciji
4.
procijeniti vrstu, oblik i količinu potrebnih ploča za izradu zidnih fasada
5.
tumačiti detalje iz crteža i uputa za postavljanje fasade
6.
izvršiti montažu zidnih fasada/panela/ploča
7.
osigurati ujednačenost spojeva i primjenu brtvila za spojeve prema specifikaciji
8.
osigurati otvore za prozore i vrata
9.
instalirati sustav odvodnje prema specifikaciji
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Proizvođač i monter aluminijske i PVC stolarije / Proizvođačica i monterka aluminijske i PVC stolarije (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 200
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Ručna ili strojna obrada PVC/ALU profila i armatura
Upisan temeljem zahtjeva
Proizvođač i monter aluminijske i PVC stolarije / Proizvođačica i monterka aluminijske i PVC stolarije (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
31.3.2023
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno